Меню сайту
Календар
«  Листопад 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Очікувані результати реалізації програми «Нова формація»

 • Вдосконалена та дієва система виявлення і відбору обдарованих дітей та надання їм соціально-педагогічної підтримки;
 • консолідація зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу у роботі з обдарованими учнями;
 • підвищення рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованих учнів;
 • розробка дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей, педагогічних працівників, котрі проводять з ними роботу.
 • створення авторських педагогічних методик, технологій роботи з обдарованими дітьми;
 • розширення співпраці з вищими навчальними закладами, позашкільними організаціями тощо.

План реалізації програми «Нова формація»

Діагностично-прогностичний етап

Вид роботи

Форма представлення

Відповідальні

Аналіз сучасної наукової літератури з питання обдарованості

Методичні матеріали

Адміністрація

Аналіз результатів реалізації програми «Обдарованість» 2010-2013рр

Самоаналіз закладу

Заступник з НР

Обговорення проекту програми на засіданні педагогічної ради, кафедр, Ради наукового товариства

Виступ на засіданнях

Заступник з НР

Вибір оптимальних освітніх технологій, які у найвищій мірі дозволяють реалізувати потенційні можливості учнів

Виступ на педагогічній раді

Заступник з НР

Розробка системи психологічного супроводу обдарованих

Система психологічного супроводу, пакет діагностик

Психологічна служба

Діагностика педагогічного колективу щодо готовності до роботи з обдарованими

Результати діагностики

Заступник з НР

Організаційний етап

Вид роботи

Форма представлення

Відповідальні

Формулювання умов необхідних для успішної реалізації програми

Засідання НМР

Адміністрація

Формування необхідних структурних одиниць: творчих та проблемних груп, товариств тощо

Модель

Адміністрація, завкафедрами

Корекція банку нормативних документів, необхідних для реалізації програми

Положення, накази, розпорядження

Адміністрація

Створення плану засідань, семінарів, лекторіїв тощо

План методичної роботи

Адміністрація

Розробка плану роботи з батьками обдарованих учнів

План роботи з батьками

Заступник з ВР

Психологічний супровід

Система психологічного супроводу обдарованих

Психологічна служба

 Практичний етап

Вид роботи

Форма представлення

Відповідальні

Апробація методичної бази для реалізації програми

Комплект методичних матеріалів

 •  

Апробація нових форм роботи з обдарованими учнями

Використання нових методів та прийомів на уроках, у виховній діяльності, у науковій діяльності

Педагогічний колектив

Реалізація системи методичних семінарів

Проведення методичних семінарів

Заступник директора з НР

Узагальнення інноваційного досвіду роботи з обдарованими дітьми

Методична скринька

Педагогічний колектив

Робота міжпредметних, проблемних та творчих груп

Методичні розробки

Керівники груп

Система мотивації обдарованих учнів та їх наставників

 •  
 •  

Участь учнів у олімпіадах, конкурсах, змаганнях, науково-практичних конференціях, в тому числі і заочних

Аналіз участі

Заступник з НР, завкафедрами

Психологічний супровід:

Відслідковування динаміки розвитку обдарованості, рівня психологічного комфорту учасників НВП

Рекомендації, результати діагностик, бесіди, тренінги

Психологічна служба, класні керівники

Консультативна, просвітня робота серед учнів, батьків, вчителів

Консультації, батьківські збори, засідання «Школи юного науковця»

Заступник з НР

Психологічна служба,

Класні керівники

Підсумково-узагальнюючий етап

Вид роботи

Форма представлення

Відповідальні

Аналіз та оформлення результатів реалізації програми

Збірка матеріалів

Заступник з НР

Завершення розробки комплекту документів, навчальних програм

Збірка нормативних документів, які регламентують роботу з обдарованими

Заступник з НР

Узагальнення досвіду психологічного супроводу обдарованих

Збірка рекомендацій для вчителів, учнів, батьків

Психологічна служба

Взаємодія з іншими навчальними закладами, позашкільними організаціями, обмін досвідом

Угоди про співпрацю

 •  

 

ДОДАТКИ

Діагностика обдарованості

Блоки творчих якостей

Діагностичні методи

1

Підсистема спрямованості:

 • Адекватна Я-концепція;
 • Творчий інтерес, допитливість;
 • Потяг до пошуку нової інформації.

Анкетування, методика САН, проективний малюнок «Колаж», методика «Тривожність»

2

Підсистема характерологічних особливостей особистості

 • Сміливість, готовність до ризику;
 • Самостійність;
 • Ініціативність;
 • Впевненість у своїх силах;

-Цілеспрямованість;

 • Наполегливість, вміння довести почату справу до кінця;
 • Працелюбність;
 • Емоційна активність

Цілеспрямоване та систематичне спостереження, анкетування.

3

Підсистема творчих умінь:

 • Проблемне бачення;
 • Здатність до висування гіпотез, оригінальних ідей, дослідницької діяльності;
 • Розвинена уява, фантазія;
 • Здатність до виявлення протиріч, подолання інертності мислення;
 • Здатність до міжособистісного спілкування;
 • Уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію

Тести: «Використання предметів», «Виведення наслідків»

Методики: «Круглі окуляри», «На що схожа пляма», «паралельні лінії», «Незакінчений малюнок», «Знайди недоречності», «Склади приклади», «Числовий ряд».

4

Підсистема індивідуальних особливостей психічних процесів:

 • Альтернативність дивергентність, точність мислення;
 • Готовність, асоціативність пам’яті;
 • Цілісність, свіжість, синтетичність, самостійність сприймання;
 • Пошуково-перетворюючий стиль мислення.

Тести: «Запам’ятовування смислових пар», «Геометричні фігури»

Методики: «Оперативна пам’ять», «Третій зайвий», «Символ професії», «Закономірності числового ряду»

Творчі завдання: логічні ланцюжки Айзенка, головоломки Гільбуха, лабіринти Векслера.

 

 

Тести Станфорда-Біне

Найпоширенішими вимірюваннями вважаються тести Станфорда-Біне, методика Мюнхенського лонгітюдного дослідження. Одиницею виміру обдарованості є коефіцієнт інтелекту (10,,), який визначається за формулою:

http://pidruchniki.ws/imag/pedag/shev_osp/image001.jpg

де КВ - календарний вік , РВ - розумовий вік.

Результати тестування виведені в таблиці, яку запропонував англійський педагог Ф.Пейнтер.

1(5, бали

Якісні рівні

141-170

Розумова обдарованість

111-140

Підвищені розумові здібності

91-110

Розумова норма (середні здібності)

71-90

Понижені розумові здібності

30-70

Різні ступені розумової відсталості

Дітей з підвищеними розумовими здібностями можна розділити на групи:

- 110-120 - дуже здібні діти;

- 120-140 - незвичайні діти.

Крім того існують діти, у яких коефіцієнт інтелект нижчий 90 балів. Про таких дітей говорять, що в них понижені інтелектуальні здібності (90-70, рівень нижче середнього), а з 70-30 - розумово відсталі. Діти з показниками 60-50 балами класифікуються як такі, що піддаються навчанню, діти, у яких 50-25 балів піддаються прищепленню елементарних навичок, нижче 25 балів, що вимагають постійної опіки.

Жодний із названих методів не може претендувати на виключну роль у визначенні обдарованості. При проведенні практичних досліджень потрібно врахувати довготривалість процесу виявлення обдарованих дітей, оскільки він пов'язаний з динамікою розвитку

Методика А.А. Лосєвої

    Інструкція. Нижче перераховані 10 сфер, у яких учень може виявити свої таланти. До кожної сфери наведені характеристики. Вам необхідно за нижче запропонованою шкалою оцінити кожну з цих характеристик:
    5 балів — характеристика властива учневі найбільшою мірою;
    4 бали — характеристика властива учневі в ступені вище середнього;
    З бали— характеристика властива в середньому ступені;
    2 бали— найнижчий ступінь.


    Ця методика проводиться на основі спостережень за дитиною. Одну дитину повинні оцінювати кілька експертів: батьки, учителі з різних предметів, психолог.


    I. Інтелектуальна сфера
    1. Висока пізнавальна активність, мобільність.
    2. Швидкість і точність виконання розумових операцій.
    3. Стійкість уваги.
    4. Оперативна пам'ять — швидко запам'ятовує почуте або прочитане без спеціальних завчань, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам'ятати.
    5. Навички логічного мислення, добре міркує, ясно мислить, не плутається в думках.
    6. Багатство активного словника.
    7. Швидкість і оригінальність вербальних (словесних) асоціацій. Добре вловлює зв'язок між однією подією й іншою, між причиною і наслідком. Добре розуміє недоговорене, здогадується про те, що часто прямо не висловлюється дорослими, але мається на увазі. Вловлює, причини вчинків інших людей, мотиви їхнього поводження.
    8. Виражена установка на творче виконання завдань.
    9. Розвиненість творчого мислення й уяви.
    10. Володіння основними компонентами уміння учитися.
    11. Здатність контролювати власну творчу діяльність, підвищений темп розумового розвитку.
    12. Можливість передбачення результату діяльності.
    II. Сфера академічних досягнень
    1. Багатий словниковий запас, використання складних синтаксичних структур.
    2. Підвищений інтерес до обчислень, математичних відносин.
    3. Підвищена увага до явищ природи, проведення дослідів.
    4. Демонстрація розуміння причинно-наслідкових відносин. Виражає свої думки ясно і точно (усно або письмово).
    5. Читає книги, статті, науково-популярні видання з випереджанням своїх однолітків на рік-два.
    6. Гарна «моторна» координація, особливо між зоровим сприйняттям і рукою (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).
    7. Читання науково-популярної літератури приносить більше приємностей, ніж читання художньої.
    8. Не сумує, якщо його проект не підтриманий або якщо його «експеримент» не вийшов.
    9. Намагається з'ясувати причини і зміст подій.
    10. Приділяє багато часу створенню власних «проектів».
    11. Любить обговорювати наукові відкриття, винаходи, часто задумується про це.
    III. Творчість
    1. Висока продуктивність з безлічі різних речей.
    2. Винахідливість у використанні матеріалів і ідей.
    3. Схильність до завершеності і точності в заняттях.
    4. Задає багато питань з предмета, що його цікавить.
    5. Любить малювати.
    6. Виявляє тонке почуття гумору.
    7. Не боїться бути таким, як усі.
    8. Схильний до фантазій, гри.
   

 IV. Літературні сфери
    1. Може легко «побудувати» розповідь, починаючи від зав'язки сюжету і кінчаючи розв'язанням якогось конфлікту.
    2. Придумує щось нове і незвичайне, коли розповідає про щось уже знайоме і відоме усім.
    3. Дотримується тільки необхідних деталей у розповідях про події, усе несуттєве відкидає, залишає головне, найбільш характерне.
    4. Уміє добре дотримуватися обраного сюжету, не втрачає основної думки.
    5. Уміє передати емоційний стан героїв, їхні переживання і почуття.
    6. Уміє ввести в розповідь такі деталі, що важливі для розуміння події, про які йдеться, і в той же час не упускає основну сюжетну лінію.
    7. Любить писати розповіді або статті.
    8. Зображує у своїх розповідях героїв «живими», передає їхні почуття і настрої.
    V. Артистична сфера
    1. Легко входить у роль іншого персонажа, людини.
    2. Цікавиться акторською грою.
    3. Змінює тональність і вираження голосу, коли зображує іншу людину.
    4. Розуміє і зображує конфліктну ситуацію, коли має можливість розіграти яку-небудь драматичну сцену.
    5. Передає почуття через міміку, жести, рухи.
    6. Прагне викликати емоційні реакції в інших людей, коли про що-небудь із захопленням розповідає.
    7. З великою легкістю драматизує, віддає почуття й емоційні переживання.
    8. Пластичний і відкритий для всього нового, «не зациклюється» на старому. Не любить уже випробуваних варіантів, завжди перевіряє виниклу ідею і тільки після «експериментальної» перевірки може від неї відмовитися.
    VI. Музична сфера
    1. Відзивається дуже швидко і легко на ритм мелодії.
    2. Добре співає.
    3. У гру на інструменті, у спів або танець вкладає багато енергії і почуттів.
    4. Любить музичні заняття. Прагне піти на концерт туди, де можна слухати музику.
    5. Може співати разом з іншими так, щоб виходило злагоджено і добре.
    6. У співі або музиці виражає свої почуття, стан.
    7. Складає оригінальні, свої власні мелодії.
    8. Добре грає на якому-небудь інструменті.
    VII. Технічна сфера
    1.Добре виконує всякі завдання з ручної праці.
    2. Цікавиться механізмами і машинами.
    3. У світ його захоплень входить конструювання машин, приладів, моделей потягів, радіоприймачів.
    4. Може легко полагодити зіпсовані прилади, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок.
    5. Розуміє причини «капризів» механізмів, любить загадкові поломки.
    6. Любить малювати креслення механізмів.
    7. Читає журнали і статті про створення нових приладів і машин.
    VIII. Рухова сфера
    1. Тонкість і точність моторики.
    2. Розвинута рухово-моторна координація.
    3. Прагне до рухових занять (фізкультури).
    4. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.
    5. Постійно процвітає в якому-небудь виді спортивної гри.
    6. У вільний час любить ходити в походи, грати в рухливі ігри (хокей, футбол, баскетбол тощо).
    IX. Сфера художніх досягнень
    1. Виявляє велику цікавість до візуальної інформації.
    2. Виявляє велику цікавість до серйозних занять у художній сфері.
    3. Малюнки і картини відрізняються розмаїтістю сюжетів.
    4. Серйозно відноситься до творів мистецтва. Стає вдумливим і дуже серйозним, коли бачить гарну картину, чує музику, бачить незвичайну скульптуру, красиво і художньо виконану річ.
    5. Оригінальний у виборі сюжету (у малюнку, творі, описі якої-небудь події), складає оригінальні композиції (із квітів, малюнків, каменю іт. д.).
    6. Завжди готовий використовувати який-небудь новий матеріал для виготовлення іграшки, картини, малюнка, композиції, у будівництві дитячих будиночків на ігровому майданчику, у роботі з ножицями, клеєм.
    7. Коли має вільний час охоче малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє призначення (прикраса для будинку, одягу і т. д.).
    8. Вдається до малюнка або ліплення для того, щоб виразити свої почуття і настрій.
    9. Любить працювати з клеєм, пластиліном, глиною, для того щоб зображувати події або речі в трьох вимірах у просторі.
    10. Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми. Може дати свою власну оцінку і спробує відтворити побачене у своїх роботах.
    X. Спілкування і лідерство
    1. Легко пристосовується до нової ситуації.
    2. Завжди виконує свої обіцянки, відповідальний.
    3. Висока товариськість з оточуючими.
    4. Прагне до домінування серед однолітків.
    5. Однолітки звертаються за порадою.
    Обробка отриманих результатів. Підсумуйте бали за всіма характеристиками всередині кожної «галузі» таланту. Загальну кількість набраних балів усередині однієї галузі розділіть на кількість питань. Для полегшення обробки даних рекомендується використовувати таблицю.
    Коефіцієнт обдарованості за кожною сферою порівняйте між собою. Виділіть 3—4 найвищих показника, і, орієнтуючись на них, спробуйте створювати умови для розвитку здібностей.

 

 

Назва сфери

Загальна кількість балів (Б)

Кількість питань (П)

Коефіцієнт обдарованості (К) К = Б/П

І. Інтелектуальна сфера

 

12

 

II. Сфера академічних досягнень

 

12

 

III. Творчість

 

8

 

IV. Літературна сфера

 

8

 

V. Артистична сфера

 

8

 

VІ. Музична сфера

 

8

 

VІІ. Технічна сфера

 

7

 

VIII. Рухова сфера

 

6

 

IX. Сфера художніх досягнень

 

10

 

X. Спілкування і лідерство

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Програми навчальних тренінгів для членів наукового товариства гімназії «Ерудит»

«Проектна діяльність»

1.     Формат тренінгу

-         Учасники: учні 9-11 класів, слухачі, кандидати, дійсні члени МАН;

-         Кількість учасників 12-15 осіб;

-         Час тренінгу:2 години;

2.     Мета тренінгу

Ознайомити учнів з елементами проектної діяльності, виробити навички формування мети, теми і конструювання проекту наукової роботи. Залучити учнів до активної пошукової діяльності зі створення дослідницьких проектів.

3.     Завдання тренінгу

-         Ознайомити з поняттям «проект»;

-         Навчити визначати наукову проблему та обирати тему роботи;

-         Подати основні етапи проектної діяльності;

-         Навчити конструювати власний проект;

-         Мотивувати творчу діяльність.

4.     Програма тренінгу

Зміст

Час

1

Відкриття тренінгу (привітання, пояснення завдань)

5-7 хв

2

Знайомство і розминка. Вправа «Природні явища: я сьогодні відчуваю себе…»

10 хв

3

Презентація завдань та мети тренінгу

3 хв

4

Визначення очікувань Вправа «Золота рибка»

7хв

5

Теоретична частина. Міні-лекція «Проект дослідницької діяльності. Конструювання проекту»

10хв

6

Айсбрекер «Овація»

5хв

7

Міні-лекція «Вибір теми наукового дослідження»

5-7 хв

8

Мозковий штурм. «Як визначити проблему, сформулювати тему та мету дослідження?»

10 хв

9

«Гронування» «Наукові дослідження учнів. Проблеми та перспективи»

10 хв

10

Перерва

 

11

Робота в групах «Визначення кінцевих результатів проекту та їх попереднє оцінювання»

10 хв

12

Вправа «Я пишаюся…»

5 хв

13

«Навчаючи-учусь» - «Напрямки інформаційного пошуку»

5 хв

14

Вправа «Валіза»

5 хв

15

Підбиття підсумків тренінгу. «Мікрофон»

 

 

«Шлях до творчості»

1.     Формат тренінгу

-         Учасники: учні 9-11 класів, слухачі, кандидати, дійсні члени МАН;

-         Кількість учасників 12-15 осіб;

-         Час тренінгу: 2 години;

2.     Мета тренінгу

   Максимально сприяти психічному та особистісному розвитку кожної дитини, допомогти учням розкрити свій життєтворчий потенціал, навчитись бачити проблему й шукати її різностороннє вирішення, розвивати пізнавальні та творчі здібності учнів, навики спілкування, вміння знаходити шляхи попередження конфліктів.

3.     Програма тренінгу

Зміст

Час

1

Відкриття тренінгу (привітання, пояснення завдань)

5 хв

2

Знайомство і розминка. Вправа «Що в імені мені твоєму…» (розшифровка букв імені за рисами характеру)

 10 хв

3

Презентація завдань та мети тренінгу

3 хв

4

Визначення очікувань Вправа «Ялинка»

7хв

5

Теоретична частина. Міні-лекція «Діагностика обдарованості»

10хв

6

Інтелектуальна розминка «Запитання на кмітливість»

5хв

7

Мозковий штурм. «Обдаровані. Які вони?»

10 хв

8

Вправа «Незвичне використання звичних речей – творчі ідеї» Робота в групах

10 хв

9

Перерва

 

10

Психологічна гра «Золота рибка»

10 хв

11

Вправа «Асоціації - нестандартне мислення»

5 хв

12

Міні-лекція «Креативність»

5 хв

13

Вправа «Коло вражень»

5 хв

14

Підбиття підсумків тренінгу. «Мікрофон»

 

 

  

Гімназистки взяли участь у кубку Хмельницької області з чирлідингу. Дівчата-учасниці вибороли почесне 3 місце.

... Читати далі »

Переглядів: 6 | Дата: 16.11.2019

Вітаємо учасників брейн-рингу:

Журавель Дарину

Гринякову Дарину

... Читати далі »

Переглядів: 8 | Дата: 16.11.2019

 

15 листопада у гімназії відбувся круглий стіл у форматі «Світового кафе» до Всесвітнього дня толерантності.

На чотирьох локаціях обговорили питання рівності прав людини, застарілих гендерних стереотипів, дізналися про можливості самореалізації молоді, дискутували про реалії дотримання прав людини та шляхи вирішення даних проблем.

... Читати далі »

Переглядів: 5 | Дата: 16.11.2019

Працівники роти поліції особливого призначення ГУНП в Хмельницькій області провели незвичайний інтерактивний урок із Захисту Вітчизни для гімназистів.

Старшокласників поліцейські познайомили з роботою поліцейських, показали технічне оснащення та озброєння, яке використовують у роботі. Правоохоронці, розповіли про навчальні заклади системи МВС та умови вступу до них.

... Читати далі »

Переглядів: 5 | Дата: 15.11.2019

Гімназіна команда «Еврика» розпочала підготовку до участі у історико-правовому брейн-ринзі  сезону 2019 року між учнями 9-11 класів шкіл міста.

 

... Читати далі »

Переглядів: 25 | Дата: 27.10.2019

Гімназисти-дев’ятикласники мали нагоду поспілкуватись із міським головою Олександром Симчишиним у рамках проекту "Вивчай Україну", реалізованого нашим міським архівним відділом. Діалог був цікавим та змістовним. Почали з проблем шкільних, а завершили загальноміськими. Молодь дізналась про цікаві плани міської влади щодо реалізації молодіжної політики у місті, адже розвитку лідерських якостей молоді у нашому місті приділяється велика увага та сприяння. 

... Читати далі »

Переглядів: 14 | Дата: 27.10.2019

Годину тривала екскурсія міською радою, на яку завітали учні п’ятих класів гімназії №1. Керуюча справами Юлія Сабій показала малечі сесійну залу та розповіла про роботу міської ради.Також ознайомила гімназистів із роботою електронної системи для голосування та офіційною символікою міської ради.

Із великим захопленням гімназисти обирали серед однокласників міського голову, а також його заступників та секретаря місько ... Читати далі »

Переглядів: 15 | Дата: 27.10.2019

Збірна команда 1(5)-2(6) класів у футбольних змаганнях перемогла команду НВК N7 з рахунком 5:4. Гра була дуже напружена, вирішальний гол на останній хвилині забив Сич Ростислав. Вітаємо!

Переглядів: 14 | Дата: 24.10.2019

Хто такі судді – дізнавалися учні 2(6)-Б класу.
Чим займаються судді і чому суд апеляційний – на ці питання під час екскурсії отримали відповідь гімназисти. Традиційно, найбільше дітям хотілося приміряти мантію і побувати у ролі судді. 
Зацікавлено і  серйозно слухали про те, які справи розглядає суд, хто окрім судді бере участь у процесі, за якими принципами він відбувається і які вимоги до суддівської професії.
Зустріч проходила у рамках просвітницького проекту Хмельницького апеляційного суду  «Зрозуміле парвосуддя».
... Читати далі »

Переглядів: 19 | Дата: 19.10.2019

У гімназії закінчилась чергова благодійна акція «Гостинець воїну». Гімназисти, їх батьки та педагоги активно долучились до збору провіанту для захисників миру на Сході. Найменші гімназисти виготовили власноруч янголи-обереги та підготували малюнки для військових. Усе зібране представники волонтерської групи гімназії передали групі волонтерів благодійного фонду «Подих надії нації» та Армія SOS Хмельницький Обласного благодійного фонду «Центр добриня», які незабаром вирушають із волонтерською місією у зону ООС. ... Читати далі »

Переглядів: 14 | Дата: 19.10.2019

1 2 3 ... 57 58 »
© 2019 Хмельницька гімназія №1