Меню сайту
Календар
«  Березень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ: МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ УРОКІВ. 

 

               Автори –   учителі кафедри української філології Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького:

Байдусь С.А., учитель української мови, канд. філол. наук, учитель-методист,

Горенко О.М., учитель української мови та літератури другої категорії.

Гуцалюк О.Р., учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель,

Кундельська Н.Д., вчитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист, Софійчук Г.К., учитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист,

Федорчук Л.І., учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель,

Янча Р.Д., учитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист,

 

 

            Рецензенти:

            Байдусь С.А., заступник директора з методичної роботи, канд. філол. наук, учитель-методист Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.

            Кундельська Н.Д., учитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист, Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.

 

 

Словотвір. Орфографія: методичні розробки уроків /С.А.Байдусь, О.М.Горенко, О.Р.Гуцалюк, Н.Д.Кундельська, Г.К.Софійчук,  Л.І.Федорчук, Р.Д.Янча. – Хмельницький: Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красицького, 2015. - 38с.

           

 

            У посібнику представлені авторські методичні розробки уроків із теми «Словотвір. Орфографія».

            Посібник рекомендовано вчителям української мови, студентам філологічних факультетів педагогічних ВНЗ.

 

ЗМІСТ

Основні способи слово- та формотворення………………………………………… 4

Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із суфіксом –цьк-, -ськ-, -зьк- та іменників на –цтв(о), -зтв(о), -ств(о)…………………………………………    10

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на –ськ-, -цьк-, буквосполучення –чн- (-шн-)……………………….15

Складні слова, сполучні о, е, в складних словах, вимова та наголошення складних слів, правильне вживання їх у мовленні…………………………………………….19

Авторські неологізми Івана Драча як засіб творення нового змісту……………....21

Творення та правопис складноскорочених слів…………………………………….26

Префіксоїди пів-, напів- як словотворчий засіб…………………………………….32

Література……………………………………………………………………………. .33

 

Сніжана БАЙДУСЬ,

канд. філол. наук, учитель-методист

Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВО- ТА ФОРМОТВОРЕННЯ

Урок у 6 класі

        Мета: повторити теоретичні відомості з морфеміки, словотвору; виробити вміння бачити твірні слова/основи та словотворчі/формотворчі афікси; удосконалювати навички визначати способи творення слів, їх граматичних форм та самостійно утворювати лексеми вивченими способами; визначати фонетичні зміни, які відбуваються за словозміни, словотворення; пояснювати вивчені орфограми; розвивати увагу, тренувати пам’ять; збагачувати словниковий запас; виховувати потребу працювати зі словниками.

        Тип уроку: урок поглиблення, систематизації, узагальнення знань.

      Лексична тема «Осінь».

        Епіграф: Красою вабить осінь золота.

            Умовні скорочення: NB (лат. nota bene – поміть добре).

Перебіг уроку

І. Оголошення теми уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Лінгвістичний тренажер.

♦ Доберіть спільнокореневі слова до осінь.

♦ Назвіть граматичну форму родового та орудного відмінків слова осінь.

Осінь, осені, осінню – це словозміна чи словотворення?

♦ Осінь, осінній, по-осінньому, осінньо-зимовий, восени  – це словозміна чи словотворення?

        Продовжіть речення. Словозміна – це…; словотворення – це…

Лінгвістичне спостереження.

 

  Розглянемо словотвірне гніздо зі словом вабити.                          

                                                      приваблювання  приваблюваний   

 

                               приваблювати                      привабний → привабність

 

 
   

вабити → ПРИВАБИТИ → приваба

                                                                               привабливий → привабливість

                   приваблений   приваблення          

                               


            ♦ Назвіть 1) морфеми у слові вабити; 2) афікс, з допомогою якого утворилося слово привабити, спосіб творення; 3) чи беруть участь афікси у творенні слова приваба, спосіб творення; 4) афікс, з допомогою якого утворилося слово привабливий, спосіб творення; 5) від яких слів утворилося слово осінньо-зимовий, спосіб творення; 6) у творенні слова по-осінньому беруть участь афікси по- і -ому-, назвіть спосіб творення слова.       

Продовжте речення. Є такі способи слово- та формотворення…

♦ Назвіть основу слова привабливий; твірну основу слова привабливий.

Продовжте речення. Основа слова – це…; твірна основа – це…

♦ Яке фонетичне явище відбувається під час творення граматичної форми Р. в. слова осінь?

♦ Що спільне у словах словотвірного гнізда?

ІІІ. Оголошення мети уроку.

       Сьогодні на уроці ми повинні не тільки повторити теоретичні відомості з морфеміки, словотвору; виробити вміння бачити твірні слова/основи та словотворчі/формотворчі афікси; удосконалювати навички визначати способи творення слів, їх граматичних форм та самостійно утворювати лексеми вивченими способами; а й визначати фонетичні зміни, які відбуваються за словозміни, словотворення; пояснювати вивчені орфограми; розвивати увагу, тренувати пам’ять; збагачувати словниковий запас; виховувати потребу працювати зі словниками.

  • Y. Мотивація навчальної діяльності.

                                                                                                                             

                                                    

                                    

                                                                                    Не бійтесь заглядати у словник:

                                                                                          Це пишний яр, а не сумне провалля;

                                                                                          Збирайте, як розумний садівник,

                                                                                          Достиглий овоч у Грінченка й Даля…

                                                                                                                 М. Рильський.

 

Y. Опрацювання теми уроку. 

NB: 1. У дієсловах завжди пишемо префікс при-. 2. У дієсловах преміювати, претендувати, презентувати, препарувати (виготовляти препарат), превалювати (переважати), пресингувати тощо – префікса пре- немає. 3.У всіх похідних словах, утворених від дієслова з префіксом при- і похідних, завжди пишемо префікс при-.

YІ. Поглиблення, систематизація і узагальнення знань.

Мовознавчий тренажер.

            ♦ Запишіть лексеми, назвіть твірні основи, способи творення слів. Зробіть розбір лексем за будовою. Введіть слова в речення про осінь.

            Пригріти, приділити, придумати, прилетіти, примережати, призбирати,привітати.

        Продовжте речення. Розбір слова за будовою – це…; словотвірний розбір – це…

Міркую.

         Прочитайте речення. Скажіть, слово привітала утворилося від вітала чи привітати? Назвіть, яким способом утворено часову форму? Яка твірна основа для слова привітала? Це словозміна чи словотворення?

Після спекотних серпневих днів теплим дощем привітала ліс золота осінь.

║  NB: Форми минулого часу творяться суфіксальним способом від префіксованих дієслів.

Знайди зайве.

            ♦ Прочитати слова. Назвіть, які фонетичні зміни відбуваються під час творення видових форм дієслів. Пригладити → пригладжувати; приколихати → приколисувати;        прикотити → прикочувати; приморозити → приморожувати; прислужити → прислуговувати; зачитати →зачитувати.

║  NB: утворення видової пари – це словозміна.

     Продовжте речення. Чи можна переносити так: приг – ладжують, приглад – жують, пригладжую-ть. Поясніть чому?

                                                                                                                              Будь уважним!

          ♦ Прочитайте речення. Доберіть синонімічне словосполучення до листочок, який позолотило сонце (позолочений листочок; позолочений  – це ознака за дією, тобто дієприкметник, який ми вивчатимемо у 7 кл.). Зв. ув. на спосіб творення лексем та на фонетичні зміни, які відбуваються за словотворення. Зробіть фонетичний запис слів приклеїти, приклеєний. Введіть дієприкметник у речення.

        Сонце  позолотило  кожен  листочок витонченими  мережками.

Приготовити → приготовлений, приголубити → приголублений, прикріпити → прикріплений, присоромити → присоромлений, припровадити → припроваджений, припрягти → припряжений, присвятити → присвячений, у словах приклеїти → приклеєний.

Зв. ув.: [і] - [е].

║  NB: В усіх дієприкметниках пишемо літеру –н.

Вибірковий диктант.

            ♦ Прочитайте текст. Випишіть іменники. Визначте твірну основу, спосіб творення виділених іменників. Назвіть вставне речення.

     Сухий вітер гнав степом перекотиполе, намітав уздовж шляху руді піщані кучугури. А по всьому обрію хлюпали сріблясті хвилі моря. Воно було неосяжне, як оцей степ, і глибоке, як  саме море. Здавалося, ось-ось виринуть золоті щогли кораблів і перед людським оком відкриються чари живого моря, сповненого шуму і гуркоту.

Самостійна робота.

            ♦ Утворіть безафіксним способом іменники ж.р. (І варіант), іменники ч.р. (ІІ варіант). Запишіть іменники ч.р. у Р. в. Назвіть, які фонетичні зміни відбуваються під час творення слово-, формотворення. Вкажіть, де є зміна граматичної форми слова, де є творення слова з новим лексичним значенням. Введіть слова в речення про осіннє море.

            1Варіант: прив’язати, прикрасити, приморозити, принадити, приправити, присвятити, прислужити, присягати. 2 Варіант: привітати,  прибити, привалити, приїздити, прилітати, припасати, припливти, прирости, приспівати, приходити, причалити.

║  NB: всі ім. ч.р. з ІІ варіанту у Р. в. мають закінчення –у.

Творче моделювання.

            ♦ Утворіть іменники за допомогою суфіксів:  –анн-, -янн-,  -енн-, -уванн-, -юван-. Назвіть спосіб творення іменників. Уведіть слова в речення про хліб.

         Привітати, привчати, прив’язувати, пригадувати, приєднати, призначити, призначення, примножити, примушувати, припиняти, приміряти, прирівнювати.

Словниковий диктант.

            ♦  Утворіть усно іменники за допомогою суфікса - ість-. Назвіть , до якої частини мови належать слова, від яких творяться іменники з суфіксом –ість-. Запишіть форми О. в. цих іменників. Укажіть, де є зміна граматичної форми слова, а де творення слова з новим лексичним значенням.

            Привітний, привселюдний, приємний, примітивний, принциповий, прихильний, приязний, притаманний, причинний.

║  NB: іменники, які утворені суфіксом  –ість-, в О. в.  подовження не мають.

Вибірковий диктант.

       ♦ Прочитайте текст. Випишіть прислівники. Зробіть словотвірний розбір їх. Клени пишно одягнені в рум’янець. Задумливо стоять вони на галявині. Раптовий порив вітру безжально зриває різьблене листя. Дерева тихенько сумують: «Жовтень прийшов несподівано...»

 

Я редактор.

            ♦ Прочитайте текст. Назвіть прикметники. Визначте спосіб творення їх. Виправте орфографічні помилки, допущені в тексті.

            Прийшла золотавобагряна осінь. Степові простори здаються попелястосірими.  Вранці   небо стає сіруваторожевим. На тлі прозорожовтуватої стерні темно чорні зграї ворон видаються казковофантастичними істотами. Ось-ось степ прокинеться…

Коментоване письмо.

            ♦ Утворіть префіксально-суфіксальним способом прикметники. Визначте, які фонетичні зміни відбуваються за словотворення. Введіть слова в речення про природу.

            Біля Дніпра, Дністра, Карпат, Чорного моря, моря, вокзалу, дороги, будинку, порту, школи.

║  NB: у прикметниках, утворених префіксально-суфіксальним способом, які мають значення біля чогось, завжди пишемо префікс при-.

   

   

                     
           
 
 
 
     
     
         
 

Тестове завдання.

     ♦ Установіть відповідність між словами та способами творення їх.

          Приклади                                                        Способи словотвору

  1. Присуд.                                                               А. Префіксальний.
  2. Приймально-передавальний.                           Б. Суфіксальний.
  3. Принизливо.                                                      В. Префіксально-суфіксальний.
  4. Приспівування.                                                  Г. Складання основ.
  5. Придбати.                                                           Ґ. Безафіксний.
  6. Присадибний.

Робота з підручником (впр. 171).

            ♦ Із поданими словами усно складіть речення так, щоб вони виступали то прикметниками, то іменниками. Назвіть способи творення лексем.

Знайомий, військовий, учительська, черговий.

Словотвірна робота.

            ♦ Прочитайте речення. Зробіть словотвірний розбір виділених слів.

 1. – Лоб вибритий, – се ознака, що я вже присяжний чоловік, тобто царський слуга (Г. Квітка-Основ'яненко). 2. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні (Ст. 127 Конституції України).

            Присяжний  – 1.Заст. Який присягнув кому-небудь. 2. Особа, що на певний час залучається до участі в розгляді справ.

Робота в групах «Хто швидше?»

            ♦ Утворіть словотвірне гніздо. Визначте способи творення слів. Назвіть фонетичні зміни, які відбуваються за словотворення. Введіть слова в реченя про осінь.

            І гр. Доходити, ходити, перехід, хід, вихід, хідник, виходити, перехідний, пішохід, переходити, походження, походити, похід, входження, вхід, ходовий, ходьба, пішохідний, дохід, входити.

            ІІ гр. Земляний, неземний, земний, землячка, земляк, земельний, землистий, землянка, земляцтво, наземний, земля.

            ІІІ гр. Жовто-блакитний, жовтогарячий, жовтизна, пожовтілий, жовч, жовтіти, жовчний, пожовтіти, жовтявий, жовтявість, жовтесенький, жовтень, жовтий, жовтневий.

            ІY гр. Пташка, птахоферма, птаство, пташиний, пташеня, птахівницький, птахівник, пташенятко, пташник, птахівництво, птах.

Y гр. Золотити, золото, позолотити, золочений, позолочений, золотавий, позолота, золотий, золотистий.

  1. ІІ. Рефлексивно-оцінювальний етап.
  2. ІІІ. Домашнє завдання: написати зв'язне висловлювання «Дари осені», зробити словотвірний розбір семи слів (за вибором учня).

 

       
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гімназійні новини

27 лютого відбулось нагородження переможців Міського конкурсу «Україна починається з мене». Мета конкурсу - виявлення талановитої, активної молоді, здатної до змін. У конкурсі брали участь: Євгеній Кандирал, Аня Гнап та Кваченко Злата. Вітаємо гімназистів із перемогою!

 

... Читати далі »

Переглядів: 19 | Дата: 29.02.2020

Гімназисти мають чудову нагоду відвідати мандрівну виставку для молоді і про молодь "Разом", яка протягом двох тижнів експонується у стінах гімназії. Експонати надала ГО "Освітній простір толерантності"(м. Київ). Медіаторами виставки є учениці-десятикласниці, які пройшли навчання під час освітнього фестивалю, що відбувався у гімназії. На стендах експозиції "Разом" молоді люди різних національностей - вірмени, українці, німці, молдавани, поляки...розповідають про своє життя в Україні. Герої виставки дозволили зазирнути у своє життя: почути їхні думки про себе та св ... Читати далі »

Переглядів: 140 | Дата: 21.02.2020

Акцією "Ангели пам`яті" гімназисти вшанували загиблих на Майдані українців. Учні 4(8)-Б класу власноруч виготовляли паперових ангелів, яких розвішували біля меморіалу загиблим Героям Небесної сотні. Білий ангел - символ розстріляних мирних людей і нашої пам`яті про їх подвиг.Всеукраїнська тиха акція пам`яті започаткована мистецькою агенцією "територія А".

... Читати далі »

Переглядів: 21 | Дата: 21.02.2020

19 лютого, напередодні дня пам`яті Героїв Небесної сотні, у Хмельницькій міській центральній бібліотеці відбувся захід "Майдан - історії, які потрібно пам`ятати". на заході, що пройшов у форматі "живої бібліотеки", побували гімназисти-дев`ятикласники. Історії учасників заходу повернули гімназистів у буремні події Майдану, які відбувались у 2014 році. 

... Читати далі »

Переглядів: 22 | Дата: 21.02.2020

17 січня до гімназії завітав наш випускник, відомий письменник, краєзнавець, мандрівник Юрій Даценко. Під час зустрічі з учнями 6(10)-Б та 6(10)-В класів він розповів свою історію успіху.

Юрій понад 20 років захоплений реконструкцією Середньовіччя, також він досвідчений байкер, заробляє на життя тим, що професійно виготовляє лицарські шатра.

... Читати далі »

Переглядів: 39 | Дата: 18.01.2020

 

14 січня в гімназії відбувся профорієнтаційний захід для старшокласників. До гімназистів завітали керівник сектору відбору ГУНП в Хмельницькій області Валентина Грошко та старший науковий співробітник науково-дослідницької лабораторії з проблеми криміналістичного забезпечення та судової експертології, кандидат юридичних наук, підполковник Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)  Михайло Климчук. Відбувся цікавий діалог про роботу поліцейських, а також  умови вступу та навчання у відомчих навчальних закладах системи МВС.

... Читати далі »

Переглядів: 37 | Дата: 16.01.2020

 До уваги гімназистів та їх батьків свіженький номер гімназійної газети «Gymnasium time”

Над номером працювали:

Козолуп Соломія, Поліщук Ольга та Пасічник Ярослав.

Переглядів: 54 | Дата: 27.12.2019

https://youtu.be/MfyWyCwRibo

20 грудня в центральній міській бібліотеці відбувся майстер-клас із виготовлення новорічної іграшки «Свято починається - мрії здійснюються!». На заході побували учні 2(6)-В класу. Діти виготовляли новорічні кульки з клаптиків тканини, атласних стрічок, мережива, оздоблюючи їх блискітками. Ці чудові іграшки, створені власноруч, прикрасять новорічні ялинки учасників майстер-класу. Гім ... Читати далі »

Переглядів: 56 | Дата: 22.12.2019

19 грудня у День святого Миколая 2(6)-Б клас розпочав у гімназії святкування новорічних свят феєричною виставою "Новорічна подорож у стародавні часи". У виставі були використані уривки шумерського епосу "Сказання про Гільгамеша", міфи: "Дві богині" (Давній Єгипет), "Астарта і Адоніс" (Фінікія); китайська та індійські притчі: "Будда", "Учень та дзвони"; уривки із грецьких міфів "Яблуко розбрату", "Наркіс" та "Орфей і Евридика". А канвою, що об'єднувала усі уривки стала безсмертна "Енеїда"  Котляре ... Читати далі »

Переглядів: 57 | Дата: 22.12.2019

На світлині учні 5(9)-В класу.

Переглядів: 43 | Дата: 22.12.2019

1 2 3 ... 60 61 »
© 2020 Хмельницька гімназія №1