Меню сайту
Календар
«  Листопад 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ: МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ УРОКІВ. 

 

               Автори –   учителі кафедри української філології Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького:

Байдусь С.А., учитель української мови, канд. філол. наук, учитель-методист,

Горенко О.М., учитель української мови та літератури другої категорії.

Гуцалюк О.Р., учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель,

Кундельська Н.Д., вчитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист, Софійчук Г.К., учитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист,

Федорчук Л.І., учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель,

Янча Р.Д., учитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист,

 

 

            Рецензенти:

            Байдусь С.А., заступник директора з методичної роботи, канд. філол. наук, учитель-методист Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.

            Кундельська Н.Д., учитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист, Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.

 

 

Словотвір. Орфографія: методичні розробки уроків /С.А.Байдусь, О.М.Горенко, О.Р.Гуцалюк, Н.Д.Кундельська, Г.К.Софійчук,  Л.І.Федорчук, Р.Д.Янча. – Хмельницький: Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красицького, 2015. - 38с.

           

 

            У посібнику представлені авторські методичні розробки уроків із теми «Словотвір. Орфографія».

            Посібник рекомендовано вчителям української мови, студентам філологічних факультетів педагогічних ВНЗ.

 

ЗМІСТ

Основні способи слово- та формотворення………………………………………… 4

Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із суфіксом –цьк-, -ськ-, -зьк- та іменників на –цтв(о), -зтв(о), -ств(о)…………………………………………    10

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на –ськ-, -цьк-, буквосполучення –чн- (-шн-)……………………….15

Складні слова, сполучні о, е, в складних словах, вимова та наголошення складних слів, правильне вживання їх у мовленні…………………………………………….19

Авторські неологізми Івана Драча як засіб творення нового змісту……………....21

Творення та правопис складноскорочених слів…………………………………….26

Префіксоїди пів-, напів- як словотворчий засіб…………………………………….32

Література……………………………………………………………………………. .33

 

Сніжана БАЙДУСЬ,

канд. філол. наук, учитель-методист

Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВО- ТА ФОРМОТВОРЕННЯ

Урок у 6 класі

        Мета: повторити теоретичні відомості з морфеміки, словотвору; виробити вміння бачити твірні слова/основи та словотворчі/формотворчі афікси; удосконалювати навички визначати способи творення слів, їх граматичних форм та самостійно утворювати лексеми вивченими способами; визначати фонетичні зміни, які відбуваються за словозміни, словотворення; пояснювати вивчені орфограми; розвивати увагу, тренувати пам’ять; збагачувати словниковий запас; виховувати потребу працювати зі словниками.

        Тип уроку: урок поглиблення, систематизації, узагальнення знань.

      Лексична тема «Осінь».

        Епіграф: Красою вабить осінь золота.

            Умовні скорочення: NB (лат. nota bene – поміть добре).

Перебіг уроку

І. Оголошення теми уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Лінгвістичний тренажер.

♦ Доберіть спільнокореневі слова до осінь.

♦ Назвіть граматичну форму родового та орудного відмінків слова осінь.

Осінь, осені, осінню – це словозміна чи словотворення?

♦ Осінь, осінній, по-осінньому, осінньо-зимовий, восени  – це словозміна чи словотворення?

        Продовжіть речення. Словозміна – це…; словотворення – це…

Лінгвістичне спостереження.

 

  Розглянемо словотвірне гніздо зі словом вабити.                          

                                                      приваблювання  приваблюваний   

 

                               приваблювати                      привабний → привабність

 

 
   

вабити → ПРИВАБИТИ → приваба

                                                                               привабливий → привабливість

                   приваблений   приваблення          

                               


            ♦ Назвіть 1) морфеми у слові вабити; 2) афікс, з допомогою якого утворилося слово привабити, спосіб творення; 3) чи беруть участь афікси у творенні слова приваба, спосіб творення; 4) афікс, з допомогою якого утворилося слово привабливий, спосіб творення; 5) від яких слів утворилося слово осінньо-зимовий, спосіб творення; 6) у творенні слова по-осінньому беруть участь афікси по- і -ому-, назвіть спосіб творення слова.       

Продовжте речення. Є такі способи слово- та формотворення…

♦ Назвіть основу слова привабливий; твірну основу слова привабливий.

Продовжте речення. Основа слова – це…; твірна основа – це…

♦ Яке фонетичне явище відбувається під час творення граматичної форми Р. в. слова осінь?

♦ Що спільне у словах словотвірного гнізда?

ІІІ. Оголошення мети уроку.

       Сьогодні на уроці ми повинні не тільки повторити теоретичні відомості з морфеміки, словотвору; виробити вміння бачити твірні слова/основи та словотворчі/формотворчі афікси; удосконалювати навички визначати способи творення слів, їх граматичних форм та самостійно утворювати лексеми вивченими способами; а й визначати фонетичні зміни, які відбуваються за словозміни, словотворення; пояснювати вивчені орфограми; розвивати увагу, тренувати пам’ять; збагачувати словниковий запас; виховувати потребу працювати зі словниками.

  • Y. Мотивація навчальної діяльності.

                                                                                                                             

                                                    

                                    

                                                                                    Не бійтесь заглядати у словник:

                                                                                          Це пишний яр, а не сумне провалля;

                                                                                          Збирайте, як розумний садівник,

                                                                                          Достиглий овоч у Грінченка й Даля…

                                                                                                                 М. Рильський.

 

Y. Опрацювання теми уроку. 

NB: 1. У дієсловах завжди пишемо префікс при-. 2. У дієсловах преміювати, претендувати, презентувати, препарувати (виготовляти препарат), превалювати (переважати), пресингувати тощо – префікса пре- немає. 3.У всіх похідних словах, утворених від дієслова з префіксом при- і похідних, завжди пишемо префікс при-.

YІ. Поглиблення, систематизація і узагальнення знань.

Мовознавчий тренажер.

            ♦ Запишіть лексеми, назвіть твірні основи, способи творення слів. Зробіть розбір лексем за будовою. Введіть слова в речення про осінь.

            Пригріти, приділити, придумати, прилетіти, примережати, призбирати,привітати.

        Продовжте речення. Розбір слова за будовою – це…; словотвірний розбір – це…

Міркую.

         Прочитайте речення. Скажіть, слово привітала утворилося від вітала чи привітати? Назвіть, яким способом утворено часову форму? Яка твірна основа для слова привітала? Це словозміна чи словотворення?

Після спекотних серпневих днів теплим дощем привітала ліс золота осінь.

║  NB: Форми минулого часу творяться суфіксальним способом від префіксованих дієслів.

Знайди зайве.

            ♦ Прочитати слова. Назвіть, які фонетичні зміни відбуваються під час творення видових форм дієслів. Пригладити → пригладжувати; приколихати → приколисувати;        прикотити → прикочувати; приморозити → приморожувати; прислужити → прислуговувати; зачитати →зачитувати.

║  NB: утворення видової пари – це словозміна.

     Продовжте речення. Чи можна переносити так: приг – ладжують, приглад – жують, пригладжую-ть. Поясніть чому?

                                                                                                                              Будь уважним!

          ♦ Прочитайте речення. Доберіть синонімічне словосполучення до листочок, який позолотило сонце (позолочений листочок; позолочений  – це ознака за дією, тобто дієприкметник, який ми вивчатимемо у 7 кл.). Зв. ув. на спосіб творення лексем та на фонетичні зміни, які відбуваються за словотворення. Зробіть фонетичний запис слів приклеїти, приклеєний. Введіть дієприкметник у речення.

        Сонце  позолотило  кожен  листочок витонченими  мережками.

Приготовити → приготовлений, приголубити → приголублений, прикріпити → прикріплений, присоромити → присоромлений, припровадити → припроваджений, припрягти → припряжений, присвятити → присвячений, у словах приклеїти → приклеєний.

Зв. ув.: [і] - [е].

║  NB: В усіх дієприкметниках пишемо літеру –н.

Вибірковий диктант.

            ♦ Прочитайте текст. Випишіть іменники. Визначте твірну основу, спосіб творення виділених іменників. Назвіть вставне речення.

     Сухий вітер гнав степом перекотиполе, намітав уздовж шляху руді піщані кучугури. А по всьому обрію хлюпали сріблясті хвилі моря. Воно було неосяжне, як оцей степ, і глибоке, як  саме море. Здавалося, ось-ось виринуть золоті щогли кораблів і перед людським оком відкриються чари живого моря, сповненого шуму і гуркоту.

Самостійна робота.

            ♦ Утворіть безафіксним способом іменники ж.р. (І варіант), іменники ч.р. (ІІ варіант). Запишіть іменники ч.р. у Р. в. Назвіть, які фонетичні зміни відбуваються під час творення слово-, формотворення. Вкажіть, де є зміна граматичної форми слова, де є творення слова з новим лексичним значенням. Введіть слова в речення про осіннє море.

            1Варіант: прив’язати, прикрасити, приморозити, принадити, приправити, присвятити, прислужити, присягати. 2 Варіант: привітати,  прибити, привалити, приїздити, прилітати, припасати, припливти, прирости, приспівати, приходити, причалити.

║  NB: всі ім. ч.р. з ІІ варіанту у Р. в. мають закінчення –у.

Творче моделювання.

            ♦ Утворіть іменники за допомогою суфіксів:  –анн-, -янн-,  -енн-, -уванн-, -юван-. Назвіть спосіб творення іменників. Уведіть слова в речення про хліб.

         Привітати, привчати, прив’язувати, пригадувати, приєднати, призначити, призначення, примножити, примушувати, припиняти, приміряти, прирівнювати.

Словниковий диктант.

            ♦  Утворіть усно іменники за допомогою суфікса - ість-. Назвіть , до якої частини мови належать слова, від яких творяться іменники з суфіксом –ість-. Запишіть форми О. в. цих іменників. Укажіть, де є зміна граматичної форми слова, а де творення слова з новим лексичним значенням.

            Привітний, привселюдний, приємний, примітивний, принциповий, прихильний, приязний, притаманний, причинний.

║  NB: іменники, які утворені суфіксом  –ість-, в О. в.  подовження не мають.

Вибірковий диктант.

       ♦ Прочитайте текст. Випишіть прислівники. Зробіть словотвірний розбір їх. Клени пишно одягнені в рум’янець. Задумливо стоять вони на галявині. Раптовий порив вітру безжально зриває різьблене листя. Дерева тихенько сумують: «Жовтень прийшов несподівано...»

 

Я редактор.

            ♦ Прочитайте текст. Назвіть прикметники. Визначте спосіб творення їх. Виправте орфографічні помилки, допущені в тексті.

            Прийшла золотавобагряна осінь. Степові простори здаються попелястосірими.  Вранці   небо стає сіруваторожевим. На тлі прозорожовтуватої стерні темно чорні зграї ворон видаються казковофантастичними істотами. Ось-ось степ прокинеться…

Коментоване письмо.

            ♦ Утворіть префіксально-суфіксальним способом прикметники. Визначте, які фонетичні зміни відбуваються за словотворення. Введіть слова в речення про природу.

            Біля Дніпра, Дністра, Карпат, Чорного моря, моря, вокзалу, дороги, будинку, порту, школи.

║  NB: у прикметниках, утворених префіксально-суфіксальним способом, які мають значення біля чогось, завжди пишемо префікс при-.

   

   

                     
           
 
 
 
     
     
         
 

Тестове завдання.

     ♦ Установіть відповідність між словами та способами творення їх.

          Приклади                                                        Способи словотвору

  1. Присуд.                                                               А. Префіксальний.
  2. Приймально-передавальний.                           Б. Суфіксальний.
  3. Принизливо.                                                      В. Префіксально-суфіксальний.
  4. Приспівування.                                                  Г. Складання основ.
  5. Придбати.                                                           Ґ. Безафіксний.
  6. Присадибний.

Робота з підручником (впр. 171).

            ♦ Із поданими словами усно складіть речення так, щоб вони виступали то прикметниками, то іменниками. Назвіть способи творення лексем.

Знайомий, військовий, учительська, черговий.

Словотвірна робота.

            ♦ Прочитайте речення. Зробіть словотвірний розбір виділених слів.

 1. – Лоб вибритий, – се ознака, що я вже присяжний чоловік, тобто царський слуга (Г. Квітка-Основ'яненко). 2. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні (Ст. 127 Конституції України).

            Присяжний  – 1.Заст. Який присягнув кому-небудь. 2. Особа, що на певний час залучається до участі в розгляді справ.

Робота в групах «Хто швидше?»

            ♦ Утворіть словотвірне гніздо. Визначте способи творення слів. Назвіть фонетичні зміни, які відбуваються за словотворення. Введіть слова в реченя про осінь.

            І гр. Доходити, ходити, перехід, хід, вихід, хідник, виходити, перехідний, пішохід, переходити, походження, походити, похід, входження, вхід, ходовий, ходьба, пішохідний, дохід, входити.

            ІІ гр. Земляний, неземний, земний, землячка, земляк, земельний, землистий, землянка, земляцтво, наземний, земля.

            ІІІ гр. Жовто-блакитний, жовтогарячий, жовтизна, пожовтілий, жовч, жовтіти, жовчний, пожовтіти, жовтявий, жовтявість, жовтесенький, жовтень, жовтий, жовтневий.

            ІY гр. Пташка, птахоферма, птаство, пташиний, пташеня, птахівницький, птахівник, пташенятко, пташник, птахівництво, птах.

Y гр. Золотити, золото, позолотити, золочений, позолочений, золотавий, позолота, золотий, золотистий.

  1. ІІ. Рефлексивно-оцінювальний етап.
  2. ІІІ. Домашнє завдання: написати зв'язне висловлювання «Дари осені», зробити словотвірний розбір семи слів (за вибором учня).

 

       
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гімназійні новини

Гімназистки взяли участь у кубку Хмельницької області з чирлідингу. Дівчата-учасниці вибороли почесне 3 місце.

... Читати далі »

Переглядів: 6 | Дата: 16.11.2019

Вітаємо учасників брейн-рингу:

Журавель Дарину

Гринякову Дарину

... Читати далі »

Переглядів: 8 | Дата: 16.11.2019

 

15 листопада у гімназії відбувся круглий стіл у форматі «Світового кафе» до Всесвітнього дня толерантності.

На чотирьох локаціях обговорили питання рівності прав людини, застарілих гендерних стереотипів, дізналися про можливості самореалізації молоді, дискутували про реалії дотримання прав людини та шляхи вирішення даних проблем.

... Читати далі »

Переглядів: 5 | Дата: 16.11.2019

Працівники роти поліції особливого призначення ГУНП в Хмельницькій області провели незвичайний інтерактивний урок із Захисту Вітчизни для гімназистів.

Старшокласників поліцейські познайомили з роботою поліцейських, показали технічне оснащення та озброєння, яке використовують у роботі. Правоохоронці, розповіли про навчальні заклади системи МВС та умови вступу до них.

... Читати далі »

Переглядів: 5 | Дата: 15.11.2019

Гімназіна команда «Еврика» розпочала підготовку до участі у історико-правовому брейн-ринзі  сезону 2019 року між учнями 9-11 класів шкіл міста.

 

... Читати далі »

Переглядів: 25 | Дата: 27.10.2019

Гімназисти-дев’ятикласники мали нагоду поспілкуватись із міським головою Олександром Симчишиним у рамках проекту "Вивчай Україну", реалізованого нашим міським архівним відділом. Діалог був цікавим та змістовним. Почали з проблем шкільних, а завершили загальноміськими. Молодь дізналась про цікаві плани міської влади щодо реалізації молодіжної політики у місті, адже розвитку лідерських якостей молоді у нашому місті приділяється велика увага та сприяння. 

... Читати далі »

Переглядів: 14 | Дата: 27.10.2019

Годину тривала екскурсія міською радою, на яку завітали учні п’ятих класів гімназії №1. Керуюча справами Юлія Сабій показала малечі сесійну залу та розповіла про роботу міської ради.Також ознайомила гімназистів із роботою електронної системи для голосування та офіційною символікою міської ради.

Із великим захопленням гімназисти обирали серед однокласників міського голову, а також його заступників та секретаря місько ... Читати далі »

Переглядів: 15 | Дата: 27.10.2019

Збірна команда 1(5)-2(6) класів у футбольних змаганнях перемогла команду НВК N7 з рахунком 5:4. Гра була дуже напружена, вирішальний гол на останній хвилині забив Сич Ростислав. Вітаємо!

Переглядів: 14 | Дата: 24.10.2019

Хто такі судді – дізнавалися учні 2(6)-Б класу.
Чим займаються судді і чому суд апеляційний – на ці питання під час екскурсії отримали відповідь гімназисти. Традиційно, найбільше дітям хотілося приміряти мантію і побувати у ролі судді. 
Зацікавлено і  серйозно слухали про те, які справи розглядає суд, хто окрім судді бере участь у процесі, за якими принципами він відбувається і які вимоги до суддівської професії.
Зустріч проходила у рамках просвітницького проекту Хмельницького апеляційного суду  «Зрозуміле парвосуддя».
... Читати далі »

Переглядів: 19 | Дата: 19.10.2019

У гімназії закінчилась чергова благодійна акція «Гостинець воїну». Гімназисти, їх батьки та педагоги активно долучились до збору провіанту для захисників миру на Сході. Найменші гімназисти виготовили власноруч янголи-обереги та підготували малюнки для військових. Усе зібране представники волонтерської групи гімназії передали групі волонтерів благодійного фонду «Подих надії нації» та Армія SOS Хмельницький Обласного благодійного фонду «Центр добриня», які незабаром вирушають із волонтерською місією у зону ООС. ... Читати далі »

Переглядів: 14 | Дата: 19.10.2019

1 2 3 ... 57 58 »
© 2019 Хмельницька гімназія №1