Меню сайту
Календар
«  Березень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

 

МІНІСТРЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ   РАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ГІМНАЗІЯ №1

 ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА КРАСИЦЬКОГО

РОЗГЛЯНУТО                                                                                   СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою управління              Вченою радою Хмельницького

освіти  Хмельницької міської ради                        обласного інституту післядипломної

Протокол № ___ від ________                                педагогічної освіти

Завідувач НМЦ ___________________                 Протокол № ___ від _______ 2014р.

_________________________________                 Т.в.о.ректора ХОІППО ____ С.Білошицький

 

 

 

 

СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ТА

ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ

( З ДОСВІДУ РОБОТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №1)

 

Методичний посібник

 

 

 

 

Автори:

Горенко Ольга Миколаївна

Заступник директора з наукової роботи

вчитель української мови та літератури,

Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького

Демидко Марина Василівна

 Заступник директора з навчально-виховної роботи,

 вчитель історії

Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького

Ратушняк Оксана Григорівна

Вчитель математики

Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького

 

 

 

 

 

 

Хмельницький - 2014

 

 

 

Автори:

О.М.Горенко, заступник директора з наукової роботи, вчитель української мови та літератури, вчитель ІІ категорії Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького

М.В.Демидко, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького

О.Г.Ратушняк, вчитель математики, вчитель вищої категорії,вчитель-методист Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького

 

 

 

 

 

Демидко М.В., Ратушняк О.Г., Горенко О.М. Система роботи з обдарованими учнями (з досвіду роботи Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького): [Методичний посібник] / М.В.Демидко, О.Г.Ратушняк, О.М.Горенко. – Хмельницький: Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького, 2014. – 54 с.

 

 

Методичний посібник містить методичні рекомендації щодо створення програми, спрямованої на розвиток обдарованих учнів; теоретичні положення визначення обдарованості, практичні поради щодо системи роботи з виявлення та розвитку учнів з різними обдаруваннями. Рекомендований для використання заступниками директора, практичними психологами, класними керівниками, вчителями, які працюють з обдарованими учнями.

 

 

 

 

 

                                               Демидко М., Ратушняк О., Горенко О., текст, 2014

 

ЗМІСТ

 

Розділ

Сторінка

Вступ

с. 4

Програма роботи з обдарованими учнями «Нова формація»

с. 6

Пояснювальна записка

с. 9

Сучасний стан проблеми розвитку обдарованості. Психологічні підходи до розуміння поняття «обдарованість»

с. 10

Аналіз стану системи роботи з обдарованими у гімназії та її результативності

с.17

Цілі та завдання програми «Нова формація»

с.20

Діагностика обдарованості та психолого - педагогічний супровід обдарованих

с.21

Робота з кадрами

с.25

Застосування ІКТ у навчанні та розвитку обдарованих та здібних учнів

с.29

Співпраця

с.31

План реалізації програми «Нова формація»

с.33

Список використаної літератури

с.36

Висновки

с.38

Додатки

с.39

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.     Антонова О.Є. Організація роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу/Антонова О.// Навчання та виховання обдарованої дитини:теорія та практика: Збірник наукових праць. –  К. – Випуск №5. – 2011. – С.137-143

2.     Бабаева Ю.Д., Войскунский Н.И. Одаренный ребёнок за компютером/Бабаева Ю. – М.:Сканрус, 2003. – С.55

3.     Богоявленская Д. Одаренность: теория и практика. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.den-za-dnem.ru  

4.     Вознюк О. Творчість, інтелект і обдарованість: генетичні особливості та точки перетину/ Вознюк О. // Навчання та виховання обдарованої дитини:теорія та практика: Збірник наукових праць. –  К. – Випуск №5. – 2011. – С.159-164

5.     Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта [Электроннный ресурс]. – Режим доступа: http://metodolog.ru

6.     Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети/Гильбух Ю.З. – М., 1995

7.     Дем’янчук О. До проблеми визначення типів інтелектуальної обдарованості підлітків/ Дем’янчук О. // Навчання та виховання обдарованої дитини:теорія та практика: Збірник наукових праць. –  К. – Випуск №5. – 2011. – С.172-177

8.     Психолого-дидактична програма «Обдаровані діти»// Завуч. -2003.- №17-18. – С.27-28

9.     Сергієнко В.П. Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими та здібними учнями/Сергієнко В.П.// Практика управління закладом освіти. – 2009. - №1. – С.21-30

10.       Федорова Н. Професійні якості вчителя,  які впливають на розвиток обдарованості дитини/Федорова Н. // Навчання та виховання обдарованої дитини:теорія та практика: Збірник наукових праць. –  К. – Випуск №7. – 2012. – С.92-98

 

ВСТУП

     На сучасному етапі розвитку суспільства, що, на думку вчених, переживає перехід до постіндустріального, основою та рушійною силою якого повинна стати інтелектуальна еліта, найбільшою цінністю стає людська особистість з її нахилами, вподобаннями, обдаруваннями.

   Епоха змін, інновацій, інтелекту диктує нові умови життя, висуває нові вимоги до людини, до розвитку її особистих якостей.   Обдарованість – складне й багатогранне явище. Багато вчених, починаючи з середини ХХ століття, намагались дати наукове підґрунтя поняттю «обдарованість» (Дж.Гілфорд, П.Торранс, Г.Айзенк, Д.Ушаков, Д.Богоявленська, Ю.Гільбух тощо).

   Однією з актуальних проблем сучасної педагогічної теорії та практики є створення дієвої системи розвитку обдарованої особистості. Перспективним вирішенням проблеми, на нашу думку, може стати організація такого навчально-виховного процесу, який поєднає технологію пошуку й відбору обдарованих учнів та створення умов для розвитку їх природних творчих потенцій. Така цілеспрямована систематична робота можлива лише за умови створення та поетапної реалізації спеціально розроблених програм пошуку, навчання, виховання та розвитку обдарованих дітей.

  Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького за роки існування як заклад нового типу, створений для розвитку обдарованих дітей, накопичила значний досвід щодо розробки та реалізації таких програм. Даний посібник містить програму «Нова формація», яка розроблена на основі результатів впровадження гімназійної програми «Обдарованість» 2010-2013 рр., обласної та міської програм «Обдарованість» на 2010-2015 рр.

   Головна мета програм, спрямованих на розвиток  обдарованості учнів, полягає у створенні умов для максимального розвитку особистості дитини, яка має високий рівень здібностей в одній чи декількох сферах із урахуванням її індивідуальних особливостей, практичному застосуванні творчого потенціалу обдарованої молоді, а також у визначенні стратегії, принципів, етапів, психологічного й науково-методичного забезпечення її реалізації.

Завдання, яке стоїть перед закладом, є відпрацювання, розробка, налагодження, впровадження ефективних методичних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей і молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості на основі комплексу психолого-педагогічних, організаційних, юридичних, економічних і науково-практичних заходів. Зокрема, виявлення здібностей та обдарувань учнів; створення максимально сприятливих умов для їх інтелектуального, духовного, морально-естетичного, фізичного розвитку; розробка та впровадження нового змісту освіти, прогресивних технологій навчання; забезпечення фундаментальної гуманітарно-освітньої підготовки; виховання національно свідомого громадянина України; надання учням можливості реалізувати власні творчі здібності у сфері дослідницько-пошукової та наукової діяльності; спрямування роботи з батьками на виявлення та розвиток здібностей їхньої дитини.

Програма «Нова формація» чітко окреслює основні моменти організації та змісту навчального процесу. Зокрема, формулюються основні завдання оновлення змісту та організації освіти, що передбачають використання інтегрованого навчання як умови успішної адаптації в сучасному інформаційному просторі; орієнтацію на навчально-дослідницьку, пошукову діяльність учнів; розробку й упровадження нових педагогічних технологій оптимізації та інтенсифікації навчання; врахування особливостей індивідуального розвитку обдарованої дитини, її провідних інтересів і нахилів; забезпечення відповідних умов для фізичного та морального розвитку учнів.

Програма роботи з обдарованими та здібними учнями

гімназії №1 імені Володимира Красицького

«Нова формація»

Програма «Нова формація» реалізується на принципах гуманізму, демократизму, науковості та інтегративності, індивідуалізації та диференціації (врахування індивідуально-психологічних особливостей дитини та запитів батьків); природовідповідності, системності, культуровідповідності, розвивального навчання, єдності інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку; науковості характеру програм, методів, прийомів навчання та їх прогнозованості, гнучкості.

Структура програми пропонує комплекс заходів науково-практичного, психолого-педагогічного та організаційного характеру. Програма розвитку обдарованих та здібних дітей має здійснюватися за умови взаємодії, взаєморозуміння, узгодженості діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Програма передбачає побудову моделі обдарованості, де розкриваються її структурно-змістові компоненти. Поняття "обдарованість" розглядається як сукупність природних задатків та інтелектуальних здібностей, що сприяють поглибленому розумінню навколишнього світу, забезпечують високоякісне навчання і творчість учнів. Відповідно до цього модель "Обдарованість" охоплює такі компоненти:

1. Психофізіологічні властивості: наявність природних задатків до активного й цілісного світосприйняття; розвиненість форм чуттєвого сприйняття; прагнення до власної емоційної незалежності (емансипації), усвідомлення власної природно-соціальної цінності; інтуїтивність.

2. Інтелектуальні здібності: пізнавальний інтерес; інформаційна ерудиція; високий рівень інтелектуального розвитку; нестандартність мислення; здатність до абстрагування; діалектичне бачення.

3. Творчий (креативний) потенціал: оригінальність у вирішенні навчально-пізнавальних завдань; ініціативність; цілеспрямованість у виборі професійних видів діяльності; неординарність підходів; інтенсивність розумової праці.

4. Світоглядні цінності: високий рівень свідомості й культури; ініціативно-активна відповідальність; активність; високий рівень морально-естетичної рефлексії, самоаналізу та самоконтролю; розвинені соціальні, державно-правові, економічні, політичні, екологічні, громадські, організаційні, гуманістичні, родинні, моральні, естетичні якості.

Реалізація Програми передбачає виховання та розвиток гімназиста, наділеного такими якостями:

1. Здатність ставити перед собою завдання різного рівня складності та різного терміну досягнення: вміння перетворити мету на практичне завдання; здатність розвивати вольові якості та приймати необхідні зусилля для розв’язання завдань; наявність умінь, бажань, потреби та здатності будувати траєкторію і плани особистого успіху на різний термін.

2. Наявність інноваційних характеристик особистості: відчуття нового; пошук нестандартних рішень; потреба в нових знаннях; бажання глибоко розбиратися в різноманітних процесах, явищах; уміння дивуватися; розвинена допитливість.

3. Креативність, тобто творче сприйняття навколишньої дійсності: потреба у створенні нового; отримання високого задоволення від процесу творчості.

4. Рефлексія та аналітичні здібності: вміння оцінювати обставини; бачення та розуміння своїх переваг і недоліків; уміння проаналізувати ставлення оточуючих до вас і до вашої діяльності.

5. Функціональна грамотність – уміння працювати з інформацією, яка виражена в різних знакових системах:

6. Комунікативні навички: знання правил спілкування, розуміння їх цінності; терпимість, толерантність у ставленні до людей з різним рівнем розвитку; душевність і доброта у взаємовідносинах із людьми; відповідальність та обов’язковість; визнання та повага права особистості на самостійність і незалежність.

7. Емоційний розвиток, здатність адекватно реагувати на різні зовнішні впливи; емпатійність; почуття відданості, обов’язковості.

8. Залучення до цінностей світової культури: розвинене почуття гордості за  досягнення людства.

Гімназійні новини

27 лютого відбулось нагородження переможців Міського конкурсу «Україна починається з мене». Мета конкурсу - виявлення талановитої, активної молоді, здатної до змін. У конкурсі брали участь: Євгеній Кандирал, Аня Гнап та Кваченко Злата. Вітаємо гімназистів із перемогою!

 

... Читати далі »

Переглядів: 20 | Дата: 29.02.2020

Гімназисти мають чудову нагоду відвідати мандрівну виставку для молоді і про молодь "Разом", яка протягом двох тижнів експонується у стінах гімназії. Експонати надала ГО "Освітній простір толерантності"(м. Київ). Медіаторами виставки є учениці-десятикласниці, які пройшли навчання під час освітнього фестивалю, що відбувався у гімназії. На стендах експозиції "Разом" молоді люди різних національностей - вірмени, українці, німці, молдавани, поляки...розповідають про своє життя в Україні. Герої виставки дозволили зазирнути у своє життя: почути їхні думки про себе та св ... Читати далі »

Переглядів: 140 | Дата: 21.02.2020

Акцією "Ангели пам`яті" гімназисти вшанували загиблих на Майдані українців. Учні 4(8)-Б класу власноруч виготовляли паперових ангелів, яких розвішували біля меморіалу загиблим Героям Небесної сотні. Білий ангел - символ розстріляних мирних людей і нашої пам`яті про їх подвиг.Всеукраїнська тиха акція пам`яті започаткована мистецькою агенцією "територія А".

... Читати далі »

Переглядів: 21 | Дата: 21.02.2020

19 лютого, напередодні дня пам`яті Героїв Небесної сотні, у Хмельницькій міській центральній бібліотеці відбувся захід "Майдан - історії, які потрібно пам`ятати". на заході, що пройшов у форматі "живої бібліотеки", побували гімназисти-дев`ятикласники. Історії учасників заходу повернули гімназистів у буремні події Майдану, які відбувались у 2014 році. 

... Читати далі »

Переглядів: 22 | Дата: 21.02.2020

17 січня до гімназії завітав наш випускник, відомий письменник, краєзнавець, мандрівник Юрій Даценко. Під час зустрічі з учнями 6(10)-Б та 6(10)-В класів він розповів свою історію успіху.

Юрій понад 20 років захоплений реконструкцією Середньовіччя, також він досвідчений байкер, заробляє на життя тим, що професійно виготовляє лицарські шатра.

... Читати далі »

Переглядів: 39 | Дата: 18.01.2020

 

14 січня в гімназії відбувся профорієнтаційний захід для старшокласників. До гімназистів завітали керівник сектору відбору ГУНП в Хмельницькій області Валентина Грошко та старший науковий співробітник науково-дослідницької лабораторії з проблеми криміналістичного забезпечення та судової експертології, кандидат юридичних наук, підполковник Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)  Михайло Климчук. Відбувся цікавий діалог про роботу поліцейських, а також  умови вступу та навчання у відомчих навчальних закладах системи МВС.

... Читати далі »

Переглядів: 37 | Дата: 16.01.2020

 До уваги гімназистів та їх батьків свіженький номер гімназійної газети «Gymnasium time”

Над номером працювали:

Козолуп Соломія, Поліщук Ольга та Пасічник Ярослав.

Переглядів: 54 | Дата: 27.12.2019

https://youtu.be/MfyWyCwRibo

20 грудня в центральній міській бібліотеці відбувся майстер-клас із виготовлення новорічної іграшки «Свято починається - мрії здійснюються!». На заході побували учні 2(6)-В класу. Діти виготовляли новорічні кульки з клаптиків тканини, атласних стрічок, мережива, оздоблюючи їх блискітками. Ці чудові іграшки, створені власноруч, прикрасять новорічні ялинки учасників майстер-класу. Гім ... Читати далі »

Переглядів: 56 | Дата: 22.12.2019

19 грудня у День святого Миколая 2(6)-Б клас розпочав у гімназії святкування новорічних свят феєричною виставою "Новорічна подорож у стародавні часи". У виставі були використані уривки шумерського епосу "Сказання про Гільгамеша", міфи: "Дві богині" (Давній Єгипет), "Астарта і Адоніс" (Фінікія); китайська та індійські притчі: "Будда", "Учень та дзвони"; уривки із грецьких міфів "Яблуко розбрату", "Наркіс" та "Орфей і Евридика". А канвою, що об'єднувала усі уривки стала безсмертна "Енеїда"  Котляре ... Читати далі »

Переглядів: 58 | Дата: 22.12.2019

На світлині учні 5(9)-В класу.

Переглядів: 44 | Дата: 22.12.2019

1 2 3 ... 60 61 »
© 2020 Хмельницька гімназія №1