Меню сайту
Календар
«  Вересень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

 

МІНІСТРЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ   РАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ГІМНАЗІЯ №1

 ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА КРАСИЦЬКОГО

РОЗГЛЯНУТО                                                                                   СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою управління              Вченою радою Хмельницького

освіти  Хмельницької міської ради                        обласного інституту післядипломної

Протокол № ___ від ________                                педагогічної освіти

Завідувач НМЦ ___________________                 Протокол № ___ від _______ 2014р.

_________________________________                 Т.в.о.ректора ХОІППО ____ С.Білошицький

 

 

 

 

СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ТА

ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ

( З ДОСВІДУ РОБОТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №1)

 

Методичний посібник

 

 

 

 

Автори:

Горенко Ольга Миколаївна

Заступник директора з наукової роботи

вчитель української мови та літератури,

Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького

Демидко Марина Василівна

 Заступник директора з навчально-виховної роботи,

 вчитель історії

Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького

Ратушняк Оксана Григорівна

Вчитель математики

Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького

 

 

 

 

 

 

Хмельницький - 2014

 

 

 

Автори:

О.М.Горенко, заступник директора з наукової роботи, вчитель української мови та літератури, вчитель ІІ категорії Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького

М.В.Демидко, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького

О.Г.Ратушняк, вчитель математики, вчитель вищої категорії,вчитель-методист Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького

 

 

 

 

 

Демидко М.В., Ратушняк О.Г., Горенко О.М. Система роботи з обдарованими учнями (з досвіду роботи Хмельницької гімназії №1 імені В.Красицького): [Методичний посібник] / М.В.Демидко, О.Г.Ратушняк, О.М.Горенко. – Хмельницький: Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького, 2014. – 54 с.

 

 

Методичний посібник містить методичні рекомендації щодо створення програми, спрямованої на розвиток обдарованих учнів; теоретичні положення визначення обдарованості, практичні поради щодо системи роботи з виявлення та розвитку учнів з різними обдаруваннями. Рекомендований для використання заступниками директора, практичними психологами, класними керівниками, вчителями, які працюють з обдарованими учнями.

 

 

 

 

 

                                               Демидко М., Ратушняк О., Горенко О., текст, 2014

 

ЗМІСТ

 

Розділ

Сторінка

Вступ

с. 4

Програма роботи з обдарованими учнями «Нова формація»

с. 6

Пояснювальна записка

с. 9

Сучасний стан проблеми розвитку обдарованості. Психологічні підходи до розуміння поняття «обдарованість»

с. 10

Аналіз стану системи роботи з обдарованими у гімназії та її результативності

с.17

Цілі та завдання програми «Нова формація»

с.20

Діагностика обдарованості та психолого - педагогічний супровід обдарованих

с.21

Робота з кадрами

с.25

Застосування ІКТ у навчанні та розвитку обдарованих та здібних учнів

с.29

Співпраця

с.31

План реалізації програми «Нова формація»

с.33

Список використаної літератури

с.36

Висновки

с.38

Додатки

с.39

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.     Антонова О.Є. Організація роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу/Антонова О.// Навчання та виховання обдарованої дитини:теорія та практика: Збірник наукових праць. –  К. – Випуск №5. – 2011. – С.137-143

2.     Бабаева Ю.Д., Войскунский Н.И. Одаренный ребёнок за компютером/Бабаева Ю. – М.:Сканрус, 2003. – С.55

3.     Богоявленская Д. Одаренность: теория и практика. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.den-za-dnem.ru  

4.     Вознюк О. Творчість, інтелект і обдарованість: генетичні особливості та точки перетину/ Вознюк О. // Навчання та виховання обдарованої дитини:теорія та практика: Збірник наукових праць. –  К. – Випуск №5. – 2011. – С.159-164

5.     Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта [Электроннный ресурс]. – Режим доступа: http://metodolog.ru

6.     Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети/Гильбух Ю.З. – М., 1995

7.     Дем’янчук О. До проблеми визначення типів інтелектуальної обдарованості підлітків/ Дем’янчук О. // Навчання та виховання обдарованої дитини:теорія та практика: Збірник наукових праць. –  К. – Випуск №5. – 2011. – С.172-177

8.     Психолого-дидактична програма «Обдаровані діти»// Завуч. -2003.- №17-18. – С.27-28

9.     Сергієнко В.П. Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими та здібними учнями/Сергієнко В.П.// Практика управління закладом освіти. – 2009. - №1. – С.21-30

10.       Федорова Н. Професійні якості вчителя,  які впливають на розвиток обдарованості дитини/Федорова Н. // Навчання та виховання обдарованої дитини:теорія та практика: Збірник наукових праць. –  К. – Випуск №7. – 2012. – С.92-98

 

ВСТУП

     На сучасному етапі розвитку суспільства, що, на думку вчених, переживає перехід до постіндустріального, основою та рушійною силою якого повинна стати інтелектуальна еліта, найбільшою цінністю стає людська особистість з її нахилами, вподобаннями, обдаруваннями.

   Епоха змін, інновацій, інтелекту диктує нові умови життя, висуває нові вимоги до людини, до розвитку її особистих якостей.   Обдарованість – складне й багатогранне явище. Багато вчених, починаючи з середини ХХ століття, намагались дати наукове підґрунтя поняттю «обдарованість» (Дж.Гілфорд, П.Торранс, Г.Айзенк, Д.Ушаков, Д.Богоявленська, Ю.Гільбух тощо).

   Однією з актуальних проблем сучасної педагогічної теорії та практики є створення дієвої системи розвитку обдарованої особистості. Перспективним вирішенням проблеми, на нашу думку, може стати організація такого навчально-виховного процесу, який поєднає технологію пошуку й відбору обдарованих учнів та створення умов для розвитку їх природних творчих потенцій. Така цілеспрямована систематична робота можлива лише за умови створення та поетапної реалізації спеціально розроблених програм пошуку, навчання, виховання та розвитку обдарованих дітей.

  Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького за роки існування як заклад нового типу, створений для розвитку обдарованих дітей, накопичила значний досвід щодо розробки та реалізації таких програм. Даний посібник містить програму «Нова формація», яка розроблена на основі результатів впровадження гімназійної програми «Обдарованість» 2010-2013 рр., обласної та міської програм «Обдарованість» на 2010-2015 рр.

   Головна мета програм, спрямованих на розвиток  обдарованості учнів, полягає у створенні умов для максимального розвитку особистості дитини, яка має високий рівень здібностей в одній чи декількох сферах із урахуванням її індивідуальних особливостей, практичному застосуванні творчого потенціалу обдарованої молоді, а також у визначенні стратегії, принципів, етапів, психологічного й науково-методичного забезпечення її реалізації.

Завдання, яке стоїть перед закладом, є відпрацювання, розробка, налагодження, впровадження ефективних методичних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей і молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості на основі комплексу психолого-педагогічних, організаційних, юридичних, економічних і науково-практичних заходів. Зокрема, виявлення здібностей та обдарувань учнів; створення максимально сприятливих умов для їх інтелектуального, духовного, морально-естетичного, фізичного розвитку; розробка та впровадження нового змісту освіти, прогресивних технологій навчання; забезпечення фундаментальної гуманітарно-освітньої підготовки; виховання національно свідомого громадянина України; надання учням можливості реалізувати власні творчі здібності у сфері дослідницько-пошукової та наукової діяльності; спрямування роботи з батьками на виявлення та розвиток здібностей їхньої дитини.

Програма «Нова формація» чітко окреслює основні моменти організації та змісту навчального процесу. Зокрема, формулюються основні завдання оновлення змісту та організації освіти, що передбачають використання інтегрованого навчання як умови успішної адаптації в сучасному інформаційному просторі; орієнтацію на навчально-дослідницьку, пошукову діяльність учнів; розробку й упровадження нових педагогічних технологій оптимізації та інтенсифікації навчання; врахування особливостей індивідуального розвитку обдарованої дитини, її провідних інтересів і нахилів; забезпечення відповідних умов для фізичного та морального розвитку учнів.

Програма роботи з обдарованими та здібними учнями

гімназії №1 імені Володимира Красицького

«Нова формація»

Програма «Нова формація» реалізується на принципах гуманізму, демократизму, науковості та інтегративності, індивідуалізації та диференціації (врахування індивідуально-психологічних особливостей дитини та запитів батьків); природовідповідності, системності, культуровідповідності, розвивального навчання, єдності інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку; науковості характеру програм, методів, прийомів навчання та їх прогнозованості, гнучкості.

Структура програми пропонує комплекс заходів науково-практичного, психолого-педагогічного та організаційного характеру. Програма розвитку обдарованих та здібних дітей має здійснюватися за умови взаємодії, взаєморозуміння, узгодженості діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Програма передбачає побудову моделі обдарованості, де розкриваються її структурно-змістові компоненти. Поняття "обдарованість" розглядається як сукупність природних задатків та інтелектуальних здібностей, що сприяють поглибленому розумінню навколишнього світу, забезпечують високоякісне навчання і творчість учнів. Відповідно до цього модель "Обдарованість" охоплює такі компоненти:

1. Психофізіологічні властивості: наявність природних задатків до активного й цілісного світосприйняття; розвиненість форм чуттєвого сприйняття; прагнення до власної емоційної незалежності (емансипації), усвідомлення власної природно-соціальної цінності; інтуїтивність.

2. Інтелектуальні здібності: пізнавальний інтерес; інформаційна ерудиція; високий рівень інтелектуального розвитку; нестандартність мислення; здатність до абстрагування; діалектичне бачення.

3. Творчий (креативний) потенціал: оригінальність у вирішенні навчально-пізнавальних завдань; ініціативність; цілеспрямованість у виборі професійних видів діяльності; неординарність підходів; інтенсивність розумової праці.

4. Світоглядні цінності: високий рівень свідомості й культури; ініціативно-активна відповідальність; активність; високий рівень морально-естетичної рефлексії, самоаналізу та самоконтролю; розвинені соціальні, державно-правові, економічні, політичні, екологічні, громадські, організаційні, гуманістичні, родинні, моральні, естетичні якості.

Реалізація Програми передбачає виховання та розвиток гімназиста, наділеного такими якостями:

1. Здатність ставити перед собою завдання різного рівня складності та різного терміну досягнення: вміння перетворити мету на практичне завдання; здатність розвивати вольові якості та приймати необхідні зусилля для розв’язання завдань; наявність умінь, бажань, потреби та здатності будувати траєкторію і плани особистого успіху на різний термін.

2. Наявність інноваційних характеристик особистості: відчуття нового; пошук нестандартних рішень; потреба в нових знаннях; бажання глибоко розбиратися в різноманітних процесах, явищах; уміння дивуватися; розвинена допитливість.

3. Креативність, тобто творче сприйняття навколишньої дійсності: потреба у створенні нового; отримання високого задоволення від процесу творчості.

4. Рефлексія та аналітичні здібності: вміння оцінювати обставини; бачення та розуміння своїх переваг і недоліків; уміння проаналізувати ставлення оточуючих до вас і до вашої діяльності.

5. Функціональна грамотність – уміння працювати з інформацією, яка виражена в різних знакових системах:

6. Комунікативні навички: знання правил спілкування, розуміння їх цінності; терпимість, толерантність у ставленні до людей з різним рівнем розвитку; душевність і доброта у взаємовідносинах із людьми; відповідальність та обов’язковість; визнання та повага права особистості на самостійність і незалежність.

7. Емоційний розвиток, здатність адекватно реагувати на різні зовнішні впливи; емпатійність; почуття відданості, обов’язковості.

8. Залучення до цінностей світової культури: розвинене почуття гордості за  досягнення людства.

Гімназійні новини

https://youtu.be/b14xul1ole0

У Хмельницькому відбулася конференція "Енергетична кліматична трансформація у сталому розвитку міста" у рамках Днів сталої енергії. Панельні дискусії, цікаві спікери, експерти, гості з-за кордону і просто хмельничани зібралися разом, щоб обговорити питання поводження з відходами, зміни клімату тощо. Активними учасниками конференції стали гімназисти-старшокласники. У ролі модератора - учениця 6(10)-Б класу Гринякова Дарина. ... Читати далі »

Переглядів: 2 | Дата: Вчора

Новий досвід - нові ідеї!

19 вересня у Молодіжному центрі відбувся круглий стіл у форматі «світового кафе». Гімназисти-старшокласники отримали можливість взяти активну участь у заході.
Учасники події генерували нові ідеї проектів, висловлювали свої думки та дискутували на теми національно-патріотичного виховання, екології, інклюзії та неформальної освіти. 
... Читати далі »

Переглядів: 6 | Дата: 19.09.2019

Гімназисти побували на екскурсії в одній із найуспішніших ІТ- компаній AVIVI!

Під час спілкування зацікавлені учні дізнались: як працює компанія із середини, які конкретно послуги надає, структуру компанії, на яких працівників потребують подібні організації.

... Читати далі »

Переглядів: 6 | Дата: 18.09.2019

Усі ми любимо приймати вітання у День народження. Незабаром 588- річницю відзначатиме  наше рідне місто. 

Гімназисти отримали унікальну нагоду  привітати наше місто з Днем народження. Подарунки, малюнки, а також авторську поезію дарують учні 1-3 класів: Стебло Ал ... Читати далі »

Переглядів: 20 | Дата: 09.09.2019

https://youtu.be/48PyS990C-g

https://youtu.be/sFGavJWJRVw

4 вересня 2018 року у Гімназії започатковано щорічний Урок Мрії. Саме тоді міський голова Олександр Симчишин мріяв разом із гімназистами. Мрій було багато, найзаповітніша мрія - сучасний спортивний м ... Читати далі »

Переглядів: 30 | Дата: 04.09.2019

Спільними зусиллями батьків та учнів, усього колективу гімназії, міської ради ми успішно підготували нашу школу до нового навчального року:
- обладнали кабінети інформатики сучасними комп’ютерами для кожного учня (придбали 19 нових ПК);
- отримали сучасний мультиборд (інтерактивна панель) із програмним забезпеченням для всіх предметів (MozaBook);
- встановили і запустили автомат зі смачною питною водою;
- здійснили капітальний ремонт 3 і 4-го поверхів, встановили сучасне якісне Led-освітлення;
- придбали безкаркасні крісла-мішки для психологічного розвантаження та відпочинку(6 шт.);
- побудували НОВИЙ СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК (1 386 000 грн.) !!!
... Читати далі »

Переглядів: 33 | Дата: 01.09.2019

Святкова лінійка «Дзвоник скликає друзів»

з нагоди початку нового 2019-2020 навчального

року ... Читати далі »

Переглядів: 42 | Дата: 01.09.2019

148 випускників хмельницьких шкіл отримали золоті та срібні медалі! 
Ці хлопці та дівчата - приклад працьовитості та цілеспрямованості!

Гімназисти - одинадцятикласники отримали 17 медалей. Міський голова Олександр Симчишин привітав випускників з успішним закінченням важливого етапу у житті.

... Читати далі »

Переглядів: 63 | Дата: 27.06.2019

Гімназисти зібрали 540 кг макулатури.

Дякуємо всім, хто долучився!

   

Переглядів: 37 | Дата: 21.05.2019

1 2 3 ... 55 56 »
© 2019 Хмельницька гімназія №1