Меню сайту
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Наталія КУНДЕЛЬСЬКА,

спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького

ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ: ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ –ЦЬК-,

 -ЗЬК-, СЬК- ТА ІМЕННИКІВ НА –ЦТВ(О), -ЗТВ(О), -СТВ(О)

Урок у 6 класі  

            Мета: пояснити зміни приголосних при творенні  вказаних прикметників та іменників; формувати вміння визначати в словах орфограму  «буквосполуки – цьк-, -зьк-, -ськ-, -цтв-, -зтв-,

-ств-», обґрунтовувати правопис слів відповідними орфографічними правилами; удосконалювати орфоепічні й орфографічні навички, навички роботи з підручником, розвивати пам’ять, увагу, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; виховувати шанобливе ставлення до славного минулого українського народу.

           Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу, формування практичних умінь і навичок на основі набутих знань.

            Лексична тема: Ми діти козацького роду 

                                   Перебіг уроку

            І. Організація класу.

            ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Робота з картками.

Опитування теоретичного матеріалу, перевірка вправи.

            ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

            Ми продовжуємо вивчення теми «Зміни приголосних при творенні слів». Сьогодні зупинимося на вивченні змін приголосних під час творен­ня прикметників на -ськ-; -цьк-; -зьк- та іменників на -ств(о)-; -зтв(о)-; -цтв(о).

            А ще ми вчитимемо правильно вимовляти і за­писувати слова, які зазнають змін, розвивати увагу, логічне мислення, виховувати любов до рідної зем­лі, духовної та матеріальної культури.

 


            ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок шестикласників.

Дати відповіді на питання:

-Які способи творення слів вам відомі?                                  

-Які чергування приголосних звуків вам відомі?

-Унаслідок чого відбуваються ці чергування?

-За допомогою яких значущих морфем творяться нові слова?

            ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими.

На слайді – група слів:   український, козацький, товариський, запорізький, українство,  козацтво, товариство, убозтво                                          

            ♦ Визначимо спосіб творення.

На слайді.                                         Проблемне питання:

-Чому слова, утворені за однією моделлю (суфіксальним способом:

додаванням суфікса -ськ- ) мають різні буквосполучення?

            Учитель пояснює за допомогою узагальнювальної схеми зміни приголосних при додаванні -ськ-, -ств(о).

            В українській мові при творенні слів можуть змінюватися приголосні. Зміни відбуваються в таких групах приголосних:

На слайді.

ЧЕРГУЮТЬСЯ ПРИГОЛОСНІ

ПРИКЛАДИ

[к],[ц], [ч] + -ськ(ий), -ств(о) = -цьк(ий), -цтв(о)

 

[г],[ж],[з] + -ськ(ий), -ств(о) = -зьк(ий), -зтв(о)

 

[х],[ш],[с] + -ськ(ий), -ств(о) = -ськ(ий), -ств(о)

козак – козацький, козацтво.

 

боягуз – боягузький, боягузтво;

 

товариш – товариський, товариство

Винятки: казах – казахський, герцог – герцогський, баски – баскський, тюрки – тюркський

Інші приголосні перед суфіксами –ськ(ий), -ств(о) на письмі зберігаються: студент – студентський, студентство; завод – заводський.

 

При творенні прикметників за допомогою суфіксів -ськ(ий) та іменників за допомогою суфікса -ств(о) деякі приголосні змінюються, змінюючи й самі суфікси:

г, з, ж + -ськ(ий), -ств(о) змінюються на -зьк(ий), -зтв(о): Прага — празький,  убогий — убозтво, Кавказ — кавказький, Париж — паризький, Запоріжжя — запорізький;

к, ц, ч + -ськ(ий), -ств(о) змінюються на -цьк(ий), -цтв(о): пророк — пророцький, молодець — молодецтво, юнак — юнацький — юнацтво;

х, с, ш + -ськ(ий), -ств(о) змінюються на -ськ(ий), -ств(о): чех — чеський, волох — волоський, Полісся — поліський, товариш — товариство, Сиваш — сиваський.

            Усі інші кінцеві приголосні основи при додаванні суфіксів -ськ(ий), -ств(о) залишаються без змін: Обухів — обухівський, Канада — канадський, Крим — кримський, Волинь — волинський, богатир — богатирський, студент — студентство, солдат — солдатський, турист — туристський.

Робота з підручником.

            Ознайомтеся з теоретичним матеріалом підручника. Чи про все ми повідомили? ( Не йшлося в поясненні про винятки. Учитель звертає на це увагу учнів. Вони записують винятки в зошити) .

- Звертаємо  увагу на вимову слів – у більшості відбувається уподібнення приголосних. Але це тільки у вимові, а на письмі користуємося правилом.

На слайді.                                Запам′ятай!

             У частині слів іншомовного походження зміна приголосних перед суфіксом -ськ- не відбувається:

Бангкок — бангкокський, баски — баскський, Ірак — іракський, казах — казахський, Ла-Манш — ла-маншський, Мекка — меккський, тюрк — тюркський, Нью-Йорк — нью-йоркський, герцог — герцогський, ацтеки - ацтекський, Цюрих - цюрихський, кембриджський,  падишах - падишахський.

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми.

Вибірковий диктант.

            ♦ У поданому тексті знайдіть слова, які проілюстрували б вивчені сьогодні правила. Поясніть, як утворилися ці слова.

На слайді.    

     Покрова         Пресвятої Богородиці – одне з величних свят         українського народу. Здавна Було воно улюбленим святом жіноцтва. Особливу шану мало воно і  серед козацтва. На Запорозькій Січі вірили: Свята Покрова захищає  козацькі полки           від турецьких завойовників. Козацтво вважало  Пресвяту Богородицю своєю заступницею. століть в Українi воно набуло ще й          козацького змісту і отримало другу назву - Козацька Покрова. З недавніх пір свято Покрови в Україні вiдзначається ще й як День українського козацтва.

На слайді.                             Завдання-міркування. «Чому  не так?»

            ♦ Відредагуйте  поданий текст.

          Слово «козак», ймовірно, має тюрське походження. Турецкою мовою воно означає «волоцюга», «розбійник».В україньській мові воно означає «вільний воїн». Для козацства святинею була Запорожська Січ. Серед козакського товаришства були характерники. Центром характерницства були Південнобужські береги, Черкасчина, Чернігівшчина. Запорозьців-характерників ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали. Вони могли брати в голі руки розпечені ядра, бачити за кілька верств довкола себе, перебувати на дні ріки, «перекидатись»  у котів, різне птаство.

На слайді.                                                                «Один зайвий».

♦ Вставте пропущені літери в поданих словосполученнях, поясніть, від якої основи утворено слова. Знайдіть «зайве» словосполучення.

 

1.Коза..ьке молоде..тво, військове умін…я, щире бра..ство.

2.Січове стріле..тво,  швидкіс…ні чайки, парубоцьке товари…тво.

3.Н…виправдане боягу…тво, заступни…тво Богодиці, діво…ька коса.

4..Злякане  пта..тво, тюр…ькі племена, чуко …ькі сніги.                                                  

Диктант із коментуванням.

            1.Козак боявся не шаблі, а неуцтва й нечесності  (П.Куліш). 2. Печенізький безкраїй, рудий та сивий  степ не лякав козаків (А.Малишко). 3.Гучно дзвонили дзвони на шести  воронізьких дзвіницях на честь Козацької Покрови.

На слайді.                 Творче конструювання  «Козацький кіш»   Це цікаво!   

Працюємо в групах.

 – Як ви думаєте , чому  завдання має таку назву? Що означає слово «кіш»?

      На слайді записані слова -  назви населених пунктів. 

  ♦ Утворіть від поданих назв прикметники за допомогою суфікса -ськ-  і дізнайтеся

 І група -  про  назви козацьких полків ;    

ІІ група -  про назви  найвизначніших козацьких битв і Січей.

            Пояснювати орфограми буде кошовий, вибраний товариством.

                                                                  Козацькі полки: 1.Прилуки – Прилуцький, Охтирка-Охтирський,  Черкаси – Черкаський, Миргород-Миргородський, Вінниця-Вінницький, Умань-Уманський, Поділля - Подільський, Бар -Барський, Острогозьк – Острогозький, Паволоч – Паволоцький.

Найвідоміші битви : Берестечко- Берестецька, Збараж- Збаразька,  Батіг- Батозька, Жванець – Жванецька, Цецора – Цецорська.

  Козацькі Січі : Чортомлик - Чортомлицька, Базавлук – Базавлуцька, Томаківка - Томаківська , Хортиця - Хортицька, Олешки – Олешківська (Всього - 8*).

На слайді.  Словниковий диктант з творчим конструюванням « Козацьке побратимство».

♦ Записати назви  населених пунктів,  від яких утворені прикметники, прочитані учителем. 

Працюємо в парах.

            ♦ Один із учнів записує назви, від яких утворилися прикметники із суфіксом  -ськ-, другий  - із суфіксом -зьк-, -цьк-. Дайте назву словниковому диктанту. Записавши іменники, ви дізнаєтесь, у яких місцях побували козаки. Кількість слів має бути однакова в обох учнів.

Козацькі мандри

            Празький, паризький, сиваський, магдебурзький, воронізький, віденський, краснокутський, меджибізький, нью-йоркський, трапезундський, кафський, замостський, дюнкеркський, чортомлицький, дрогобицький, жовквський, городоцький, смотрицький, здвизький, одеський, острозький, кагарлицький, уманський, слуцький, скалатський, мурахвський.

            Прага, Париж, Сиваш, Магдебург, Вороніж, Відень,  Красний Кут, Меджибіж, Нью –Йорк, Трапезунд, Кафа, Замостя , Дюнкерк, Чортомлик, Дрогобич, Жовква ,Городок, Смотрич,  Здвиж, Одеса, Острог, Кагарлик, Умань, Случ, Скалат, Мурахва.

Творча хвилинка.  Козацька вікторина.

            ♦ Відповіді на питання вікторини ви знайдете у словах для довідки, якщо утворите від них нові слова за допомогою суфіксів -ськ-, -ств-.

- Як називалася перша козацька фортеця?

- Як називалися наймогутніша козацька Січ?

- Кому не дозволялося заходити на територію Запорозької Січі?

- Які риси були притаманні найхоробрішим козакам?

- Чого чекали козаки від Святої Покрови?

- Яка риса не була властива козакам?                                                                                                                                                 

            Слова для довідки: жінки, Хортиця, боягуз, Запорожжя, дивак, характерник, заступник. 

            VІ. Підбиття підсумків  уроку.

- Якими способами можуть утворюватися відносні прикметники?

- Які зміни відбуваються при творенні іменників та відносних прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств(о)?

- У яких словах такі зміни не відбуваються?

- Назвіть винятки з вивчених сьогодні правил.

            VІ. Домашнє завдання: Опрацювати теоретичний матеріал за підручником. Написати твір-мініатюру « Козацькі будні», використавши слова на вивчені орфограми.

 

Гімназійні новини

148 випускників хмельницьких шкіл отримали золоті та срібні медалі! 
Ці хлопці та дівчата - приклад працьовитості та цілеспрямованості!

Гімназисти - одинадцятикласники отримали 17 медалей. Міський голова Олександр Симчишин привітав випускників з успішним закінченням важливого етапу у житті.

... Читати далі »

Переглядів: 24 | Дата: 27.06.2019

Гімназисти зібрали 540 кг макулатури.

Дякуємо всім, хто долучився!

   

Переглядів: 19 | Дата: 21.05.2019

Молодіжний центр у Хмельницькому надає унікальні можливості! 

Вкотре учасники Ради міського учнівського самоврядування "Нова генерація міста" зібрали усю активну учнівську молодь у стінах новоствореного Молодіжного центру. Активними учасниками тренінгів, ігор та цікавих гутірок стали гімназисти: Журавель Дарина, Сокіл Анастасія, Гринякова Дарина та Дмитренко Карина.
Дякуємо організаторам за запрошення!< ... Читати далі »

Переглядів: 19 | Дата: 21.05.2019

Учні 5(9)-В класу зустрілись із координатором громадської організації «Центр UA» Черненко Олегом Анатолійовичем. Говорили про роботу сайту «Ліга волонтерів».

Переглядів: 25 | Дата: 16.05.2019

Долучіться до флешмобу!

Вдягніть у цей день вишиванку!

Переглядів: 28 | Дата: 16.05.2019

Одне з головних завдань дорослих — зробити так, щоб майбутнє дітей було безпечним. З цією метою в гімназії №1 м. Хмельницького провели День цивільного захисту, під час якого спеціалісти-вибухотехніки, пожежники та медики розповіли дітям, як діяти у екстремальних ситуаціях, щоб вберегти своє життя та життя оточуючих.

https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti/videos/6489 ... Читати далі »

Переглядів: 35 | Дата: 27.04.2019

З 1 по 30 квітня в Україні проходить благодійний збір коштів для дітей з вадами серця під гаслом “Дитяче серденько, живи!”

Мета –  придбання кардіологічного медичного обладнання для дитячих лікарень кожної області України. До акції долучились гімназисти. Волонтерами цьогоріч стали учениці 5(10)-В класу Нестерук Катер ... Читати далі »

Переглядів: 51 | Дата: 25.04.2019

Учасниця гімназійної команди «Еврика» Гринякова Дарина побувала на класному заході - відкриття осередку для активної молоді нашого міста. Молодіжний Центр - це простір, платформа для комунікації молоді з молоддю та  молоді з владою. Тут будуть відбуватися семінари, тренінги, навчання. Одним словом - формуватися лідерські якості в активної молоді.

... Читати далі »

Переглядів: 37 | Дата: 19.04.2019

1 2 3 ... 54 55 »
© 2019 Хмельницька гімназія №1